wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Zysk operacyjny Minoksu wzrósł o 659 proc. w II kw.

ems | 22 sierpnia 2012
Tę dynamikę spółka zawdzięcza efektom emisji obligacji. Gotówka w rękach zarządu pozwoliła obniżyć ceny zakupu materiałów i zwiększyć marże.

   W II kwartale jednostkowe przychody Minoksu, który prowadzi składy z materiałami budowlanymi , wzrosły do 10,8 mln zł, z 9,8 mln zł rok wcześniej. Wzrost przychodów zasługuje na wyróżnienie biorąc pod uwagę tegoroczną kondycję budownictwa w Polsce, ale kluczową różnicę stanowi zysk na sprzedaży, który wyniósł 1,7 mln zł wobec niewielkiej straty przed rokiem. Zdaniem spółki wyższą rentowność wypracowano dzięki wpływom z emisji obligacji, które wykorzystano do zakupów materiałów u producentów. Płatność gotówkowa przełożyła się na wyższe rabaty i dyskonta i to właśnie one zadecydowały ostatecznie o poprawie rentowności sprzedaży.

   Zysk operacyjny wyniósł 1,8 mln zł (przed rokiem 0,2 mln zł), ale został on obciążony kosztami finansowymi (odsetki) w kwocie 0,5 mln zł. Zysk brutto wyniósł 1,35 mln zł wobec 0,07 mln zł przed rokiem. 

   Po emisji obligacji bilans spółki uległ poprawie. Krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 9,7 mln zł (rok wcześniej 7,9 mln zł), zaś należności krótkoterminowe na 13,6 mln zł. Płynność bieżąca nie budzi więc niepokoju. Łączne zobowiązania (32,6 mln zł) przekraczają kapitał własny (26,2 mln zł) w stopniu, który nie jest niebezpieczny.

   W ujęciu skonsolidowanym historia powtarza się - lepsze wyniki operacyjne uzyskano dzięki rabatom u producentów, a dzięki emisji obligacji poprawił się bilans.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 4,82 mln zł i stałym oprocentowaniu równym 12 proc. Wyceny oscylują w pobliżu nominału.

Więcej wiadomości o Minox S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej