środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

ABS Investment pozyskał 2 mln zł

msd | 10 kwietnia 2017
Mały fundusz inwestujący głównie w spółki z NewConnect uplasował czteroletnie obligacje serii B, które trafiły do 27 inwestorów.

Nowe papiery oprocentowane są na stałe 7,5 proc. rocznie przy kwartalnej wypłacie kuponów. Dług nie został zabezpieczony. ABS nie informuje natomiast czy obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

Obecnie na GPW notowane są trzyletnie obligacje serii A z wykupem w lipcu tego roku. Spółka płaci za nie 8,5 proc.

Rynek wycenia papiery AIN0717 na 99 proc., co daje 11,44 proc. rentowności brutto (7,88 proc. netto). Spółce przysługuje opcja wcześniejszej spłaty, ale skorzystanie z niej wiązałoby się z koniecznością zapłaty inwestorom premii w wysokości 1 proc. nominału. O ewentualnej przedterminowej spłacie ABS musiałby poinformować z wyprzedzeniem o co najmniej 25 dni roboczych.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje