czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

ABS Investment pozyskał 2 mln zł

msd | 10 kwietnia 2017
Mały fundusz inwestujący głównie w spółki z NewConnect uplasował czteroletnie obligacje serii B, które trafiły do 27 inwestorów.

Nowe papiery oprocentowane są na stałe 7,5 proc. rocznie przy kwartalnej wypłacie kuponów. Dług nie został zabezpieczony. ABS nie informuje natomiast czy obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

Obecnie na GPW notowane są trzyletnie obligacje serii A z wykupem w lipcu tego roku. Spółka płaci za nie 8,5 proc.

Rynek wycenia papiery AIN0717 na 99 proc., co daje 11,44 proc. rentowności brutto (7,88 proc. netto). Spółce przysługuje opcja wcześniejszej spłaty, ale skorzystanie z niej wiązałoby się z koniecznością zapłaty inwestorom premii w wysokości 1 proc. nominału. O ewentualnej przedterminowej spłacie ABS musiałby poinformować z wyprzedzeniem o co najmniej 25 dni roboczych.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje