piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

ABS Investment prognozuje 4-4,4 mln zł zysku brutto w 2019 r.

msd | 09 stycznia 2019
Spółka oczekuje w tym roku między 0,50 a 0,55 zł zysku brutto na akcję. O końcowym efekcie zdecyduje wynik z inwestycji.

Przygotowana przez ABS prognoza oparta została o spodziewane wyniki z działalności inwestycyjnej. Spółka zajmuje się bowiem inwestycjami w małe podmioty najczęściej notowane na NewConnect lub jeszcze nieupublicznione. Wyniki ABS-u są więc głównie wypadkową koniunktury w segmencie małych i zwykle mało płynnych spółek.

- W zeszłym roku nastąpiła niewiarygodna wręcz przecena małych i średnich spółek na GPW. ABS ma wyłącznie pozycję w takich spółkach notowanych oraz w nienotowanych. (…) Doszło do niespotykanych już dawno  sytuacji, wycen rynkowych poniżej wartości gotówki jaka jest w firmie czy wartości rynkowej na poziomie C/WK 0,2-0,3 i C/Z 3-4.  W przypadku zdrowych firm w dłuższym terminie taka wycena jest bezzasadna – wyjaśnia Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. spółka nie publikowała prognoz. Po trzech kwartałach minionego roku notowała 9,8 mln zł straty brutto oraz 8 mln zł straty netto, które praktycznie w całości wynikały ze strat poniesionych na działalności inwestycyjnej. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji ABS Investment. Warte 2 mln zł papiery z terminem spłaty w kwietniu 2021 r. oprocentowane są na stałe 7,5 proc. W środę rano rynek wyceniał je na 98,31 proc. nominału, co oznacza 8,23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje