piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

ABS Investment prognozuje 4-4,4 mln zł zysku brutto w 2019 r.

msd | 09 stycznia 2019
Spółka oczekuje w tym roku między 0,50 a 0,55 zł zysku brutto na akcję. O końcowym efekcie zdecyduje wynik z inwestycji.

Przygotowana przez ABS prognoza oparta została o spodziewane wyniki z działalności inwestycyjnej. Spółka zajmuje się bowiem inwestycjami w małe podmioty najczęściej notowane na NewConnect lub jeszcze nieupublicznione. Wyniki ABS-u są więc głównie wypadkową koniunktury w segmencie małych i zwykle mało płynnych spółek.

- W zeszłym roku nastąpiła niewiarygodna wręcz przecena małych i średnich spółek na GPW. ABS ma wyłącznie pozycję w takich spółkach notowanych oraz w nienotowanych. (…) Doszło do niespotykanych już dawno  sytuacji, wycen rynkowych poniżej wartości gotówki jaka jest w firmie czy wartości rynkowej na poziomie C/WK 0,2-0,3 i C/Z 3-4.  W przypadku zdrowych firm w dłuższym terminie taka wycena jest bezzasadna – wyjaśnia Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. spółka nie publikowała prognoz. Po trzech kwartałach minionego roku notowała 9,8 mln zł straty brutto oraz 8 mln zł straty netto, które praktycznie w całości wynikały ze strat poniesionych na działalności inwestycyjnej. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji ABS Investment. Warte 2 mln zł papiery z terminem spłaty w kwietniu 2021 r. oprocentowane są na stałe 7,5 proc. W środę rano rynek wyceniał je na 98,31 proc. nominału, co oznacza 8,23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  21 listopada 2018
  Inwestycyjna spółka miała w III kwartale 0,8 mln zł straty netto, a po dziewięciu miesiącach tego roku jej skumulowana strata to prawie 8 mln zł. Poprawa przyjdzie dopiero z powrotem giełdowej koniunktury wśród najmniejszych spółek. To nie problem, pod warunkiem, że wcześniej ABS nie będzie potrzebował uwolnić gotówki ze swoich inwestycji, np. na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje