niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

ABS Investment prognozuje 4-4,4 mln zł zysku brutto w 2019 r.

msd | 09 stycznia 2019
Spółka oczekuje w tym roku między 0,50 a 0,55 zł zysku brutto na akcję. O końcowym efekcie zdecyduje wynik z inwestycji.

Przygotowana przez ABS prognoza oparta została o spodziewane wyniki z działalności inwestycyjnej. Spółka zajmuje się bowiem inwestycjami w małe podmioty najczęściej notowane na NewConnect lub jeszcze nieupublicznione. Wyniki ABS-u są więc głównie wypadkową koniunktury w segmencie małych i zwykle mało płynnych spółek.

- W zeszłym roku nastąpiła niewiarygodna wręcz przecena małych i średnich spółek na GPW. ABS ma wyłącznie pozycję w takich spółkach notowanych oraz w nienotowanych. (…) Doszło do niespotykanych już dawno  sytuacji, wycen rynkowych poniżej wartości gotówki jaka jest w firmie czy wartości rynkowej na poziomie C/WK 0,2-0,3 i C/Z 3-4.  W przypadku zdrowych firm w dłuższym terminie taka wycena jest bezzasadna – wyjaśnia Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. spółka nie publikowała prognoz. Po trzech kwartałach minionego roku notowała 9,8 mln zł straty brutto oraz 8 mln zł straty netto, które praktycznie w całości wynikały ze strat poniesionych na działalności inwestycyjnej. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji ABS Investment. Warte 2 mln zł papiery z terminem spłaty w kwietniu 2021 r. oprocentowane są na stałe 7,5 proc. W środę rano rynek wyceniał je na 98,31 proc. nominału, co oznacza 8,23 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje