niedziela, 17 listopada 2019

Newsroom

Bank Handlowy wypowiedział Kani umowy kredytowe

msd | 07 czerwca 2019
Wartość wymagalnego zadłużenia wobec Banku Handlowego to ponad 95 mln zł, wynika z komunikatu Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Sam Bank Handlowy w swoim komunikacie wskazuje na wyższą wartość ekspozycji, a także na złożenie wniosku o sanację „jednego z klientów”.

Bank Handlowy wypowiedział Kani umowy o finansowanie i zobowiązał spółkę do spłaty 95,2 mln zł w ciągu siedmiu dni. 

Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata w ocenie banku zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie upadłością spółki – podały Zakłady Mięsne Henryk Kania.

O pierwszych zaległościach wobec Banku Handlowego (13 mln zł z 22 maja) spółka poinformowała w ostatni poniedziałek. Jeszcze tego samego dnia złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego.

W ostatni wtorek Alior Bank wypowiedział Kani umowy faktoringu odwrotnego na 88,4 mln zł. Dodatkowo w środę spółka nie spłaciła bankowi 60 mln zł tytułem dwóch kredytów.

W czwartek wieczorem o wypowiedzeniu umów „jednemu z klientów z segmentu bankowości przedsiębiorstw” poinformował natomiast Bank Handlowy. Wskazał on, że wartość całkowitej ekspozycji z finansowaniem tegoż klienta to 124,5 mln zł i jest w większości zabezpieczona. Bank Handlowy poinformował także o złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika.

Wszystkie wierzytelności wobec Kanii to 833,3 mln zł, z czego potencjalnym układem zostałoby objętych 485,8 mln zł. Natomiast wartość wierzytelności, które mogłyby zostać objęte układem, ale dopiero po wyrażeniu zgody wierzycieli, to zaś 329,5 mln zł. Chodzi właśnie przede wszystkim o zabezpieczone zadłużenie wobec banków – Aliora, Handlowego i Santandera.

Wygasające 24 czerwca obligacje KAN0619 na 50 mln zł wyceniane są na 10,05 proc. nominału. Podobnie notowana jest dłużna seria KAN0321 (10,00 proc.) na 85,4 mln zł. Ta druga, razem z KA10321, to papiery zabezpieczone osobistym poręczeniem Henryka Kani oraz „trzema kosami”.

W ramach restrukturyzacji ZM Henryk Kania proponują obligatariuszom objęcie nowych obligacji restrukturyzacyjnych. Konwersja na nowy dług nie przewiduje umorzeń wartości nominalnej, ale spłata nowych papierów miałaby się odbyć po siedmiu latach od uprawomocnienia układu. Ich oprocentowanie ustalone byłoby na 3,5 proc. w skali roku, ale pierwszy okres odsetkowy rozpocząłby się dopiero po czterech latach.

Natomiast obligatariusze, którzy nie obejmą papierów restrukturyzacyjnych – według propozycji układowych spółki – mieliby zostać spłaceni w terminach i kwotach, jak wierzyciele z grupy szóstej. Im zaś spółka oferuje 80 proc. spłaty kwoty głównej dla długów do 100 tys. zł oraz 40 proc. spłaty dla wierzytelności powyżej 100 tys. zł. Do spłaty miałoby dojść w miesięcznych ratach rozłożonych na cztery lata, ale z pierwszą płatnością dopiero po dwóch latach od uprawomocnienia się układu.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • I2 Development dalej od kowenantów

  15 listopada 2019
  Tym razem bez istotnych jednorazowych wydarzeń poznański deweloper oddalił wskaźnik zadłużenia netto od kowenantu w warunkach emisji trzech notowanych na Catalyst serii.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w kasie Marvipolu

  15 listopada 2019
  Mimo udanego kwartału, na koniec września grupa wykazała spadek środków pieniężnych do poziomu najniższego od dziewięciu kwartałów.
  czytaj więcej
 • Wysoki cash flow operacyjny Rokity w III kwartale

  15 listopada 2019
  Pomimo wciąż słabnących wyników, grupa PCC Rokita wypracowała 102,7 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale. Obniżyła więc zadłużenie, ale kosztem istotnego odpływu gotówki.
  czytaj więcej
 • Kancelaria Medius obniżyła wskaźniki zadłużenia

  15 listopada 2019
  Po lipcowym wykupie obligacji i zrealizowanych w III kwartale przepływach operacyjnych windykator wykazywał najniższe wskaźniki dług netto/EBITDA i dług netto/kapitały własne od czterech kwartałów. Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych, mimo utraty zezwolenia przez Lartiq TFI, z którym była związana na wielu płaszczyznach.
  czytaj więcej

Emisje