czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Best planuje kolejną emisję publiczną

Emil Szweda, Obligacje.pl | 11 stycznia 2017
Tym razem oferta warta będzie 30 mln zł (wobec 50 mln zł w ostatniej emisji). Pozostałe warunki nie zmieniły się – oprocentowanie przekroczy WIBOR 3M o 3,3 pkt proc., a termin do wykupu mija za 4,5 roku.

Rozpoczęcia zapisów możemy spodziewać się niebawem – gdy poprzednim razem Best ogłosił zamiar przeprowadzenia publicznej emisji obligacji, także była to środa (5 października), a zapisy przyjmowano od najbliższego poniedziałku (10 października).

Tak jak poprzednio można oczekiwać, że w pierwszych dniach składania zapisów obligacje będą oferowane z dyskontem względem ceny emisyjnej i będzie ono z każdym dniem coraz niższe (o 1-2 grosz przy 100 zł ceny nominalnej obligacji). Jeśli popyt przekroczy wartość oferowanej puli zapisy będą mogły ulec skróceniu (w październiku trzeba je było o tydzień wydłużyć). Prawdopodobnie minimalny zapis będzie mógł obejmować jedną obligację. Oferującym jest DM PKO BP.

W październiku 488 inwestorów było gotowych objąć obligacje Bestu o wartości 52 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest obecnie 12 serii obligacji Bestu, które rynek wycenia na 5,1-5,7 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

W ostatnich dniach grudnia Best poinformował o utworzeniu kolejnego odpisu na wartość akcji Kredyt Inkaso (obecnie wycenia je na 25 zł – za taką cenę akcje kupował największy obecnie akcjonariusz KI – fundusz WaterLand). Odpis obniży wynik IV kwartał o 41 mln zł. Stanowi to równowartość 10,5 proc. kapitału własnego Best. Zakładając, że Best powtórzył w IV kw. wynik z III kwartału, dokonanie odpisu – według naszych obliczeń – nie wpłynie istotnie na wskaźnik zadłużenia grupy, który powinien wynieść ok. 1,1x (dług finansowy netto / kapitał własny) wobec 0,98x na koniec września. Tym samym Best nie musiał uwzględniać dokonanej korekty w oprocentowaniu oferowanych obligacji, tym bardziej, że odpis nie generuje odpływu gotówki ze grupy.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu, które oferują średnio 5,35 proc. rentowności brutto, przy czym przedział rentowności jest dość wąski (5,07 – 5,74 proc.). Średnia realna marża ponad WIBOR wynosi natomiast 3,58 proc. (przedział 3,35-3,97 proc.). Zatem wszystkie serie obligacji Bestu obecne na Catalyst oferują obecnie warunki korzystniejsze niż nowa emisja, przy jednocześnie krótszym okresie do wykupu. Z punktu widzenia drobnego inwestora są to także papiery relatywnie płynne – w grudniu wartość obrotu wszystkimi seriami wyniosła 2,7 mln zł. Niemiej, zawarcie transakcji rzędu kilkuset tysięcy złotych może być utrudnione w przypadku pojedynczej serii. W środę po południu jedno zlecenie koszykowe pozwoliłoby jednak zgromadzić obligacje Bestu warte prawie 570 tys. zł (uwzględniając najlepsze dostępne oferty wszystkich serii).

W poniedziałek opublikujemy raport rynkowy omawiający bardziej szczegółowo rentowność i płynność obligacji Bestu na Catalyst. Informacje takie zawarłem również w artykule opublikowanym w poniedziałkowym (9.01) wydaniu „Parkietu”.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best nie kupił żadnych wierzytelności w I kwartale

  13 kwietnia 2018
  Przy zerowych nakładach na nowe portfele windykacyjna spółka zwiększyła natomiast spłaty, o 22 proc. r/r do 62 mln zł. Wpływy od dłużników były jednak niemal takie same jak w IV kwartale 2017 r.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.03)

  03 kwietnia 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 marca 2018 roku wyniosła 3,33 pkt proc., czyli o 0,01 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej
 • Best systematycznie podnosi lewar

  23 marca 2018
  Windykacyjna grupa zwiększa spłaty, ale i jeszcze więcej inwestuje w nowe wierzytelności, stąd relacja długu netto do kapitałów własnych pnie się w górę. Problemem może być jednak zupełnie inny wskaźnik zadłużenia, niestety zależny także od Kredyt Inkaso, spółki, której Best nie kontroluje.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje