piątek, 20 października 2017

Newsroom

Best planuje kolejną emisję publiczną

Emil Szweda, Obligacje.pl | 11 stycznia 2017
Tym razem oferta warta będzie 30 mln zł (wobec 50 mln zł w ostatniej emisji). Pozostałe warunki nie zmieniły się – oprocentowanie przekroczy WIBOR 3M o 3,3 pkt proc., a termin do wykupu mija za 4,5 roku.

Rozpoczęcia zapisów możemy spodziewać się niebawem – gdy poprzednim razem Best ogłosił zamiar przeprowadzenia publicznej emisji obligacji, także była to środa (5 października), a zapisy przyjmowano od najbliższego poniedziałku (10 października).

Tak jak poprzednio można oczekiwać, że w pierwszych dniach składania zapisów obligacje będą oferowane z dyskontem względem ceny emisyjnej i będzie ono z każdym dniem coraz niższe (o 1-2 grosz przy 100 zł ceny nominalnej obligacji). Jeśli popyt przekroczy wartość oferowanej puli zapisy będą mogły ulec skróceniu (w październiku trzeba je było o tydzień wydłużyć). Prawdopodobnie minimalny zapis będzie mógł obejmować jedną obligację. Oferującym jest DM PKO BP.

W październiku 488 inwestorów było gotowych objąć obligacje Bestu o wartości 52 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest obecnie 12 serii obligacji Bestu, które rynek wycenia na 5,1-5,7 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

W ostatnich dniach grudnia Best poinformował o utworzeniu kolejnego odpisu na wartość akcji Kredyt Inkaso (obecnie wycenia je na 25 zł – za taką cenę akcje kupował największy obecnie akcjonariusz KI – fundusz WaterLand). Odpis obniży wynik IV kwartał o 41 mln zł. Stanowi to równowartość 10,5 proc. kapitału własnego Best. Zakładając, że Best powtórzył w IV kw. wynik z III kwartału, dokonanie odpisu – według naszych obliczeń – nie wpłynie istotnie na wskaźnik zadłużenia grupy, który powinien wynieść ok. 1,1x (dług finansowy netto / kapitał własny) wobec 0,98x na koniec września. Tym samym Best nie musiał uwzględniać dokonanej korekty w oprocentowaniu oferowanych obligacji, tym bardziej, że odpis nie generuje odpływu gotówki ze grupy.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu, które oferują średnio 5,35 proc. rentowności brutto, przy czym przedział rentowności jest dość wąski (5,07 – 5,74 proc.). Średnia realna marża ponad WIBOR wynosi natomiast 3,58 proc. (przedział 3,35-3,97 proc.). Zatem wszystkie serie obligacji Bestu obecne na Catalyst oferują obecnie warunki korzystniejsze niż nowa emisja, przy jednocześnie krótszym okresie do wykupu. Z punktu widzenia drobnego inwestora są to także papiery relatywnie płynne – w grudniu wartość obrotu wszystkimi seriami wyniosła 2,7 mln zł. Niemiej, zawarcie transakcji rzędu kilkuset tysięcy złotych może być utrudnione w przypadku pojedynczej serii. W środę po południu jedno zlecenie koszykowe pozwoliłoby jednak zgromadzić obligacje Bestu warte prawie 570 tys. zł (uwzględniając najlepsze dostępne oferty wszystkich serii).

W poniedziałek opublikujemy raport rynkowy omawiający bardziej szczegółowo rentowność i płynność obligacji Bestu na Catalyst. Informacje takie zawarłem również w artykule opublikowanym w poniedziałkowym (9.01) wydaniu „Parkietu”.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

 • Europejski Bank Inwestycyjny uplasował obligacje na 750 mln zł

  20 października 2017
  Bank wypuścił kolejną transzę obligacji oprocentowanych na stałe 2,25 proc., zapadających w maju 2021 r. Książkę popytu zdominowały fundusze emerytalne i bankowe departamenty skarbu.
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • Marvipol bez długu netto

  10 stycznia 2017
  Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.
  czytaj więcej
 • i2 Development uplasował obligacje na 30 mln zł

  09 stycznia 2017
  Emisję zabezpieczonych papierów dłużnych serii C w całości objął Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, który zakończył ubiegły rok z najwyższą stopą zwrotu wśród funduszy korporacyjnego długu.
  czytaj więcej

Emisje