niedziela, 30 kwietnia 2017

Newsroom

Best planuje kolejną emisję publiczną

Emil Szweda, Obligacje.pl | 11 stycznia 2017
Tym razem oferta warta będzie 30 mln zł (wobec 50 mln zł w ostatniej emisji). Pozostałe warunki nie zmieniły się – oprocentowanie przekroczy WIBOR 3M o 3,3 pkt proc., a termin do wykupu mija za 4,5 roku.

Rozpoczęcia zapisów możemy spodziewać się niebawem – gdy poprzednim razem Best ogłosił zamiar przeprowadzenia publicznej emisji obligacji, także była to środa (5 października), a zapisy przyjmowano od najbliższego poniedziałku (10 października).

Tak jak poprzednio można oczekiwać, że w pierwszych dniach składania zapisów obligacje będą oferowane z dyskontem względem ceny emisyjnej i będzie ono z każdym dniem coraz niższe (o 1-2 grosz przy 100 zł ceny nominalnej obligacji). Jeśli popyt przekroczy wartość oferowanej puli zapisy będą mogły ulec skróceniu (w październiku trzeba je było o tydzień wydłużyć). Prawdopodobnie minimalny zapis będzie mógł obejmować jedną obligację. Oferującym jest DM PKO BP.

W październiku 488 inwestorów było gotowych objąć obligacje Bestu o wartości 52 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest obecnie 12 serii obligacji Bestu, które rynek wycenia na 5,1-5,7 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

W ostatnich dniach grudnia Best poinformował o utworzeniu kolejnego odpisu na wartość akcji Kredyt Inkaso (obecnie wycenia je na 25 zł – za taką cenę akcje kupował największy obecnie akcjonariusz KI – fundusz WaterLand). Odpis obniży wynik IV kwartał o 41 mln zł. Stanowi to równowartość 10,5 proc. kapitału własnego Best. Zakładając, że Best powtórzył w IV kw. wynik z III kwartału, dokonanie odpisu – według naszych obliczeń – nie wpłynie istotnie na wskaźnik zadłużenia grupy, który powinien wynieść ok. 1,1x (dług finansowy netto / kapitał własny) wobec 0,98x na koniec września. Tym samym Best nie musiał uwzględniać dokonanej korekty w oprocentowaniu oferowanych obligacji, tym bardziej, że odpis nie generuje odpływu gotówki ze grupy.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu, które oferują średnio 5,35 proc. rentowności brutto, przy czym przedział rentowności jest dość wąski (5,07 – 5,74 proc.). Średnia realna marża ponad WIBOR wynosi natomiast 3,58 proc. (przedział 3,35-3,97 proc.). Zatem wszystkie serie obligacji Bestu obecne na Catalyst oferują obecnie warunki korzystniejsze niż nowa emisja, przy jednocześnie krótszym okresie do wykupu. Z punktu widzenia drobnego inwestora są to także papiery relatywnie płynne – w grudniu wartość obrotu wszystkimi seriami wyniosła 2,7 mln zł. Niemiej, zawarcie transakcji rzędu kilkuset tysięcy złotych może być utrudnione w przypadku pojedynczej serii. W środę po południu jedno zlecenie koszykowe pozwoliłoby jednak zgromadzić obligacje Bestu warte prawie 570 tys. zł (uwzględniając najlepsze dostępne oferty wszystkich serii).

W poniedziałek opublikujemy raport rynkowy omawiający bardziej szczegółowo rentowność i płynność obligacji Bestu na Catalyst. Informacje takie zawarłem również w artykule opublikowanym w poniedziałkowym (9.01) wydaniu „Parkietu”.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best wychodzi za granicę

  24 kwietnia 2017
  Pierwszym krajem, o który windykator rozszerzy dotychczasową działalność, będą Włochy. Best właśnie założył tam nową spółkę celową.
  czytaj więcej
 • Best zwiększył inwestycje i spłaty

  13 kwietnia 2017
  W I kwartale windykator przeznaczył na nowe portfele wierzytelności o 75 proc. więcej pieniędzy niż przed rokiem. Spłaty z portfeli własnych grupy wzrosły w tym czasie o 24 proc.
  czytaj więcej
 • Wyższe zadłużenie Bestu

  12 kwietnia 2017
  Windykacyjna grupa zwiększyła dług netto o 100,3 mln zł w IV kwartale i o 124,9 mln zł w całym minionym roku. Skutkiem tego był wzrost wskaźnika zadłużenia, bo mimo rosnących wyników z działalności podstawowej na końcowym zysku oraz wysokości kapitałów zaważył odpis na akcje Kredyt Inkaso.
  czytaj więcej
 • Marcowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

  05 kwietnia 2017
  Windykator wprowadził do giełdowego obrotu 4,5-letnie papiery na 60 mln zł, które uplasowano w ramach oferty publicznej. W pierwszych godzinach handlu nie zawarto żadnych transakcji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje