wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Best rusza z ofertą obligacji do 50 mln zł

Michał Sadrak | 29 września 2023
Dwie ostatnie udane emisje na tyle mocno zwiększyły apetyt windykatora, że od wtorku wystartuje ze swoją największą ofertą papierów dłużnych od sześciu lat.

Podobnie jak w lipcu i sierpniu, Best ponownie zaproponuje indywidualnym inwestorom niezabezpieczone obligacje z 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Okres spłaty długu zostanie jednak wydłużony o kwartał, wynosząc teraz cztery lata i dziewięć miesięcy.

– Oferty obligacji Best SA serii Z3 i Z4, przeprowadzone w III kwartale br., spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, skutkującym redukcją zapisów. W związku z tym, jak i nieodległym terminem wygaśnięcia prospektu emisyjnego, zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość oferty obligacji Z5 do 50 mln zł. Zakładamy, że krok ten umożliwi inwestorom objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji nowej emisji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Oferta nowych obligacji windykacyjnej spółki ruszy w najbliższy wtorek, 3 października i potrwa do 16 października, a ich cena emisyjna ponownie zależna będzie od momentu złożenia zapisu. W pierwszych czterech dniach wyniesie ona 99,4 zł (99,4 proc. nominału), czterech kolejnych – 99,7 zł, później zaś wzrośnie do 100 zł.

By wziąć udział w emisji, inwestorzy będą mieli możliwość złożenia zapisów w DM BOŚ lub u któregoś z uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wejdą DM Banku BPS, Ipopema Securities, Michael/Ström DM lub Noble Securities.

Przydział obligacji i rozpoczęcie naliczania odsetek przewidziano na 18 października (wysokość kuponu zostanie ustalona na podstawie stawki WIBOR z 10 października). Sam dzień emisji przypadać będzie ostatniego dnia października, a około tydzień później papiery powinny trafić do obrotu na Catalyst.

Dla Bestu będzie to prawdopodobnie ostatnia oferta w ramach programu emisji do 250 mln zł, dla którego prospekt wygasa w pierwszych dniach listopada (w czterech dotychczasowych emisjach spółka zebrała 74,8 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii papierów dłużnych Bestu o łącznej wartości 135,9 mln zł. Za wyjątkiem wartej 20 mln zł serii z terminem spłaty w lutym przyszłego roku, pozostałe obligacje windykatora wygasać będą w latach 2026-2028.

Naszym zdaniem

Podniesienie wartości oferty przy utrzymaniu niezmienionej marży wydaje się obecnie najbardziej oczywistym posunięciem ze strony emitentów. Pozwala to wykorzystać relatywnie wysoki popyt na detaliczne korporaty przy ich oprocentowaniu spadającym w ślad za stawkami WIBOR. I Best nie ustępuje na tym polu innym spółkom, z Krukiem na czele, który właśnie w najbliższy poniedziałek kończy przyjmowanie zapisów w ofercie do 90 mln zł.

Zresztą Best zbyt długo szukał punktu równowagi, pomiędzy oferowaną przez siebie marżą a oczekiwaniami inwestorów, by teraz ciąć ją akurat w okresie spadającego WIBOR-u. Zwłaszcza że i sam rynek wtórny nie daje spółce większej przestrzeni do poprawy warunków finansowania. Pochodzące z dobrze przyjętych wakacyjnych ofert papiery BST0128 oraz BST0228 wyceniane są bowiem lekko poniżej nominału (99,10 i 99,88 proc.), co oznacza tyle, że rynek Catalyst daje możliwość kupna krótszych papierów Bestu z porównywalną lub nieco wyższą realną marżą. I dzieje się to przy nie aż tak wcale płytkich arkuszach ofert sprzedaży, co tym bardziej spółce trudno zignorować.

Inwestorzy mają więc komfortowy wybór pomiędzy wyławianiem obligacji Bestu z GPW, a ich objęciem na rynku pierwotnym. Bo choć spółka nie oferuje dodatkowej premii w nowej emisji, to ciężko uznać jej warunki za źle dopasowane. Tym bardziej, że sytuacja finansowa windykatora ma się dobrze, tak pod względem poziomu zadłużenia, jak i płynności.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje