wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Best zwiększył spłaty o połowę w III kw.

msd | 12 października 2017
W minionym kwartale windykator otrzymał 77,9 mln zł spłat, z czego 67,2 mln zł to wpływy należne grupie Best. Były one o 48 proc. wyższe niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach Best notuje 24-proc. przyrost spłat, do 209,5 mln zł, z czego 176,4 mln zł, to wpływy przynależne grupie (wzrost o 33 proc. r/r). Windykator wciąż więcej inwestuje w nowe wierzytelności niż otrzymuje spłat od dłużników.

Od stycznia do września Best wydał 200,2 mln zł na nowe pakiety (wzrost o 44 proc. r/r), z czego w samym III kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły 51,4 mln zł (spadek o 5 proc.). Od początku roku grupa nabyła wierzytelności warte nominalnie 1,67 mld zł, zatem średnia cena zakupu wyniosła 12 proc. nominału wobec 13,4 proc. przed rokiem.

Wyższe nakłady na nowe pakiety niż otrzymywane wpływy, to nic innego jak inwestycja Bestu w dalszy rozwój skali działalności. Spekulacje na tej podstawie o kolejnych emisjach obligacji nie są jednak potrzebne, bo spółka sama otwarcie przyznaje, że zamierza wracać na rynek z kolejnymi ofertami publicznymi oraz prywatnymi.

Od 28 sierpnia Best czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji o wartości do 500 mln zł. Tydzień temu spółka przyjęła też wart 250 mln zł program emisji prywatnych, który może być realizowany przez trzy lata.

- Te programy będą funkcjonowały obok siebie. Plany mamy bardzo ambitne i chcemy dywersyfikować źródła finansowania. Czekamy na zatwierdzenie prospektu i chcielibyśmy w listopadzie przystąpić do realizacji programów - i publicznego, i prywatnego. W IV kwartale pojawi się sporo transakcji na rynku (wierzytelności - red.) i chcemy być do nich dobrze przygotowani – mówił przed tygodniem Marek Kucner, wiceprezes Best, w rozmowie z Obligacje.pl.

W osobnym czwartkowym komunikacie windykator poinformował też o poniesieniu w III kwartale znacznie wyższych kosztów opłat sądowo-egzekucyjnych. Od początku roku wynieść miały one 20 mln zł, z czego w samym III kwartale sięgnęły 15,7 mln zł. Best tłumaczy to chęcią zabezpieczenia spraw narażonych na ryzyko przedawnienia w związku z projektem zmian do kodeksu cywilnego, wśród których znalazła się właśnie propozycja skrócenia terminu przedawnienia wierzytelności.

W obrocie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji Bestu. Najdłuższe papiery, wygasające w 2021 i 2022 r., wyceniane są z 5,1-5,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje