sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Chemoservis-Dwory obniżył płynność gotówkową

msd | 04 grudnia 2017
W III kwartale grupa poniosła 3,5 mln zł nakładów inwestycyjnych netto, a także zanotowała 3 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Niższym zasobom gotówkowym towarzyszył też wzrost zadłużenia odsetkowego.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

 • Chemoservis-Dwory z niższym długiem

  25 września 2017
  Dalszy spadek zadłużenia finansowego w połączeniu z lepszymi, ale poprawionymi jednorazowym zdarzeniem, wynikami sprawiły, że po raz pierwszy od końca 2015 r. wskaźnik dług netto/EBITDA grupy nie narusza warunków emisji obligacji.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory zredukował zadłużenie finansowe

  06 czerwca 2017
  W I kwartale grupa obniżyła zobowiązania odsetkowe o 6,8 mln zł i dług netto o 4,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia finansowego więc spadł, ale ze względu na słabe wyniki wciąż znajduje się on powyżej limitu określonego w warunkach emisji obligacji.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory poprawił wyniki w IV kwartale

  27 lutego 2017
  Pomimo niższych przychodów grupa wykazała wyższe zyski, w czym pomogło nie tylko cięcie kosztów, ale i zdarzenia o charakterze jednorazowym. Względem posiadanego zadłużenia zyski Chemoservisu wciąż są za niskie.
  czytaj więcej
 • Kolejny przedterminowy wykup obligacji Chemoservisu

  04 stycznia 2017
  Tym razem spółka spłaci przed czasem część notowanych na Catalyst papierów serii A. Wyda na ten cel 0,5 mln zł wobec aktualnej wartości emisji wynoszącej 3,53 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Everest Capital skupił własne obligacje warte 5,39 mln zł

  04 grudnia 2017
  Firma pożyczkowa nabyła w celu umorzenia część papierów z wartej 30 mln zł serii D, która oczekuje na przedterminowy wykup.
  czytaj więcej
 • ZM Ropczyce z wyższą sprzedażą

  04 grudnia 2017
  Producent materiałów ogniotrwałych zwiększył w III kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 31,1 proc. r/r do 70,3 mln zł. Zysk operacyjny rósł jednak wolniej, a wynik netto zanotował spadek. Płynność i zadłużenie grupy nieco się pogorszyły wobec poprzednich dwóch kwartałów, ale wciąż pozostają lepsze niż latach 2014-2016.
  czytaj więcej

Emisje