sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Cognor Holding wyemituje obligacje zamienne o wartości 100 mln zł

msd | 09 marca 2023
Spółka wyemituje siedmioletnie papiery dłużne zamienne na akcje, które trafią do jej kluczowego akcjonariusza.

Obligacje oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży, a każda z nich, nominalnie warta po 1000 zł, uprawniać będzie do zamiany na 200 akcji po cenie emisyjnej równej 5 zł za sztukę. Do ewentualnej konwersji dojdzie nie wcześniej niż po roku od przydziału długu.

Aktualnie akcje Cognoru wyceniane są na GPW w okolicach 9 zł za sztukę. Jednak w listopadzie, gdy NWZ podejmowało uchwałę w sprawie emisji, walory te notowane były w okolicach 3,8 zł.

Zgodnie z listopadową uchwałą NWZ, emisja obligacji zamiennych trafi do wiodącego inwestora Cognoru Holding.

W ostatnich dniach Cognor Holding zaraportował 767 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2022 r., wypracowując z tego 486 mln zł przepływów z działalności operacyjnej. Stalowa grupa zakończyła więc z 336 mln zł środków pieniężnych i tylko 62 mln zł długu netto.

Zgodnie ze styczniowymi zapowiedziami, zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję, co da w sumie około 211 mln zł.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną giełdowego Cognoru Holding. Oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca tego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Rynek kwotuje obligacje CSA0726 na 100,3/101,79 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje