wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Ghelamco Invest pozyskało 340 mln zł

msd | 14 września 2023
Kontrolowana przez deweloperską grupę spółka celowa warunkowo przydzieliła 3,5-letnie papiery, za które zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Warte 340 mln zł obligacje trafiły do 54 inwestorów, a sama oferta została przeprowadzona w ramach bezprospektowego programu do 150 mln euro. Razem z nową emisją Ghelamco wykorzystało więc z niego 580 mln zł.

W stosunku do trzech poprzednich tegorocznych emisji deweloperowi udało się wydłużyć okres spłaty z około trzech do trzech i pół roku. Pozostał on natomiast przy 5-proc. marży, aczkolwiek cena emisyjna nowego długu nie została na razie ujawniona (wcześniejszym ofertom towarzyszyło od 0,4 do 2,8 proc. dyskonta zaszytego w cenie emisyjnej). Jak zawsze, zabezpieczeniem będzie poręczenie wystawione przez cypryjską spółkę Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

Jak na razie, przydział obligacji miał charakter warunkowy, a dzień ich emisji zaplanowano na 26 września.

Wszystkie trzy poprzednie tegoroczne emisje Ghelamco Invest notowane są na GPW pod wspólnym kodem GHE0226. W czwartek rano papiery te kwotowane są na 100,31/100,44 proc. nominału (bid/ask).

Na Catalyst znajduje się w sumie dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,21 mld zł, z czego dwie trzecie wygasać będzie w przyszłym roku (280 mln zł w styczniu, 50 mln zł we wrześniu i 445 mln zł w grudniu). Niewykluczone, że lada moment spółka poinformuje o odkupie części tego długu, ponieważ zwykła ona refinansować sporą część długów jeszcze przed upływem terminu wykupu.

Na początku czerwca deweloper zapowiedział też zamiar powrotu na rynek z publicznymi emisjami dla inwestorów indywidualnych. Po trzech latach przerwy od tego typu oferty, ustanowił on program na 250 mln zł i złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje