czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Ghelamco Invest wykupi obligacje przed terminem

msd | 02 września 2021
Spółka celowa dewelopera przyspieszy o sześć miesięcy wykup pochodzących z publicznych emisji papierów GHI0322 oraz GHC0322 o łącznej wartości 60 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji serii PPM i PPN Ghelamco Invest ustaliło na 29 września. Wtedy też przypadać będzie dzień płatności kuponu za przedostatni okres odsetkowy. Zgodnie z warunkami emisji, właścicielom wartych kolejno 35 mln zł oraz 25 mln zł nie przysługuje prawo do dodatkowej premii za skrócenie okresu inwestycji.

Przedterminowo spłacane papiery GHI0322 oraz GHC0322 pochodzą z publicznych ofert, które Ghelamco Invest uplasowało w marcu 2019 r.

W czwartkowe południe obligacje GHI0322 kwotowane były na 99,83/100,25 proc. nominału (bid/ask). Natomiast papiery GHC0322 wyceniano na 100,0/100,19 proc.

Na Catalyst znajduje się łącznie 20 serii długu Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,38 mld zł i terminach spłaty do lipca 2025 r. Obok zapowiedzianych przedterminowych wykupów, w tym roku spółce pozostała do spłaty tylko jedna seria (19,1 mln zł w grudniu). W lutym i marcu przyszłego roku dewelopera czeka jednak wykup trzech kolejnych serii długu o łącznej wartości 205,3 mln zł (wyłączając już papiery GHI0322 oraz GHC0322).

Najdłuższe obligacje Ghelamco – GHI0725 – sprzedający wycenia na 100,37 proc., co dawałoby nabywcy 5,09 proc. rentowności brutto. Na więcej (5,36 proc.) można wprawdzie liczyć przy zauważalnie krótszych papierach GHE0124, ale biorąc na siebie ryzyko stopy procentowej (obligacje mają stały kupon).

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst