niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Ghelamco skupiło własne obligacje warte 16,9 mln zł

msd | 17 marca 2017
Deweloper nabywał serie wygasające od stycznia 2018 r. do maja 2019 r. Transakcje zrealizowano w ramach nowej oferty publicznej, kierowanej do profesjonalnych inwestorów.

Skupowane papiery to serie plasowane w przeszłości przede wszystkim wśród instytucji. Tak samo i teraz głównie wśród nich Ghelamco prowadziło publiczną emisję do 160 mln zł, w której zapisy – minimum 500 tys. zł – przyjmowano do 14 marca. Na razie wyniki oferty nie są znane.

Na nabyte w celu umorzenia obligacje deweloper wydał 17,65 mln zł, zaś nominalna wartość skupionych papierów to 16,92 mln zł. Najwięcej, bo 9,7 mln zł według nominału, trafiło na skup serii PB (GHE0718). Następne w kolejności były papiery serii PE i PC (odpowiednio GHE0519 i GHC0718), na które trafiło 2,91 i 2,4 mln zł.

Realizacja transakcji nabycia obligacji przez emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją (…) obligacji serii PG w ramach V programu emisji obligacji – podano w komunikacie bieżącym Ghelamco Invest.

Z poprzedniej publicznej emisji dla instytucji, którą przeprowadzono w grudniu, Ghelamco pozyskało 115,2 mln zł wobec oferowanych 230 mln zł. Cały program wart jest 400 mln zł. W styczniu wygasł natomiast prospekt dla innego programu, w ramach którego deweloper plasował publiczne emisje wśród inwestorów detalicznych. Z dostępnych 350 mln zł wykorzystano 290 mln zł w ośmiu ofertach.

W obrocie na Catalyst znajdują się 23 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Część z nich uplasowano w ramach ofert publicznych, kierowanych właśnie do inwestorów indywidualnych. Zeszłoroczne emisje, w których za każdym razem oferowano WIBOR 6M plus 4 pkt. proc. marży za czteroletnie papiery wyceniane są przez rynek z 5,47-5,77 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje