niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

Grudniowa emisja Ghelamco już na GPW

msd | 18 grudnia 2020
Za debiutujące czteroletnie papiery GHE1224 deweloper zobowiązuje się płacić 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Na rynku pierwotnym inwestorzy instytucjonalni obejmowali papiery z prawie 3-proc. dyskontem.

Przy 5 pkt proc. marży ponad WIBOR obligacje oprocentowane są na 5,25 proc. rocznie w obecnym okresie odsetkowym. Lecz inwestorzy, którzy nabyli papiery na rynku pierwotnym, liczyć mogą na około 6 proc. rentowności. Obligacje zostały bowiem uplasowane po cenie równej 97,25 proc. wartości nominalnej.

Zgodnie z warunkami emisji, ustalony na cztery lata okres spłaty długu Ghelamco może na żądanie spółki ulec skróceniu, maksymalnie o połowę. Jak zawsze, wyemitowane przez spółkę celową papiery zabezpieczono poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, podmiotu, który kontroluje polskie projekty deweloperskiej grupy.

Warte 45 mln zł obligacje serii PT trafiły do 27 kwalifikowanych inwestorów, wliczając w to poszczególne subfundusze.

Zamknięta 1 grudnia emisja praktycznie wyczerpała dostępną pulę z wartego 400 mln zł programu bezprospektowych emisji obligacji, który spółka realizowała w latach 2019-2020. Trzy miesiące wcześniej Ghelamco wyczerpało także publiczny program o wartości 350 mln zł.

W piątek do godz. 13 nie handlowano debiutującymi obligacjami GHE1224. Nie wystawiono również dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się 20 serii papierów dłużnych Ghelamco o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł, z czego 490 mln zł zostało wyemitowane w tym roku. Uplasowane wśród inwestorów stałokuponowe papiery GHE0124 (6,1 proc.) oraz GHS0124 (5,5 proc.) wyceniane są kolejno na 101,27 oraz 100,51 proc., co daje 5,57 i 5,25 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje