niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Idea Bank ma umowę sprzedaży akcji spółki Idea Money

msd | 31 lipca 2020
Bank zawarł umowę sprzedaży 65 proc. akcji faktora na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz spółki Idea Getin Leasing. Wartość transakcji to 3,25 zł, a bank ma na niej wykazać do 300 mln zł korzyści.

Ostateczne zawarcie transakcji sprzedaży akcji Idea Money warunkowane jest brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który pełni w Idea Banku rolę kuratora. Przeniesienie akcji IM na kupujących powinno nastąpić do 14 sierpnia.

W ramach wypełnienia wcześniejszych ustaleń Idea Bank zawarł porozumienie z Idea Money w sprawie zmiany warunków emisji dziewięciu serii obligacji uplasowanych przez poprzednika spółki (Idea Expert). W ramach porozumienia doszło do przesunięcia ostatecznego terminu wykupu do 31 grudnia 2028 r. Także i w tym przypadku na wejście porozumienia w życie konieczny będzie brak sprzeciwu ze strony BFG.

Przed miesiącem Idea Bank informował, że sprzedaż akcji IM na rzecz podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim pozwoli wykazać do 300 mln zł dodatkowych korzyści z utraty kontroli o rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje względem IM.

To nie jedyna transakcja, w której bank sprzedaje swoje aktywa na rzecz podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim, aby wykazać dodatkowy zysk celem poprawy sytuacji kapitałowej. Przed kilkoma dniami Idea Bank informował też o zawarciu listy intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji Idea Getin Leasing. Transakcja miałaby poprawić współczynniki wypłacalności banku o 1,3-1,8 pkt proc.

Póki co, na koniec marca bankowej grupie brakowało blisko miliard funduszy własnych, w tym ponad 0,85 mld zł kapitały Tier 1. Jej współczynnik kapitału Tier 1 wynosił wówczas krytycznie niskie 0,06 proc., co potwierdza, że kontynuacja działalności Idea Banku zależy wyłącznie od regulatorów. 

16 lipca Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła Idea Bankowi zatwierdzenia planu naprawy i wezwała go do przedstawienia nowego planu w terminie trzech miesięcy.

W minioną środę Idea Bank spłacił w terminie podporządkowane obligacje serii H o wartości 23,5 mln zł. W kolejnych tygodniach, między 11 sierpnia a 23 września, bank musi spłacić 12 kolejnych serii o łącznej wartości 220,6 mln zł.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna seria papierów Idea Banku o wartości 30,4 mln zł. Wygasające 14 sierpnia papiery kwotowane są w piątek rano na 98/99,1 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje