czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

J.W. Construction wydłużyło terminy wykupu obligacji na 77,3 mln zł

msd | 01 czerwca 2020
Obligatariusze dewelopera zgodzili się na przesunięcie wykupu papierów JWC0620 i JWC1120 w zamian za dodanie zabezpieczenia hipotecznego i znaczącego podniesienia marży.

Spłatę wartych 35 mln zł papierów rozłożono na siedem rat, przypadających od 12 czerwca tego roku (11,9 mln zł) do 12 maja 2022 r. Wykup wartej 42,3 mln zł serii JWC1120 rozłożono natomiast na sześć rat, począwszy od 16 listopada tego roku (14,1 mln zł) i skończywszy także na 12 maja 2022 r. 

Porozumienie z obligatariuszami o rozłożeniu spłaty długu na raty wymagać będzie od spółki dołożenia zabezpieczenia hipotecznego oraz podniesienia marży. Jej wysokość wzrośnie z obecnych 3 pkt proc. do 5 pkt proc. Lecz do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej marża wynosić będzie 6 pkt proc.

Podczas piątkowych zgromadzeń obligatariuszy głosowano z papierów JWC0620 o wartości 28,4 mln zł oraz papierów JWC1120 na 33,7 mln zł. 

Obligacje dewelopera znajdują się głównie w portfelach funduszy. Wśród nich są między innymi Quercus Ochrony Kapitału, który w kwietniu wciąż notował znaczące odpływy, a także Agio Kapitał, który od najbliższego wtorku wraca do obsługi umorzeń, zawieszonych przez ostatnie dwa miesiące. 

Od poniedziałku obrót obligacjami JWC0620 (w przyszłości JWC0522) jest zawieszony na wniosek emitenta. Papiery JWC1120 wyceniane są przez sprzedającego na 99,99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje