wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła aktualizację planu naprawy PBS w Ciechanowie

msd | 25 sierpnia 2021
Do zatwierdzenia zaktualizowanego planu naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego doszło 20 sierpnia, dowiadujemy się z lakonicznego komunikatu banku.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nie ujawnia założeń zaktualizowanego planu naprawy. Można jednak zakładać, że wiele uwagi poświęcono w nim jakości portfela kredytowego, co prawdopodobnie jest największym problemem banku (na koniec ub.r. kredyty zagrożone stanowiły 41,4 proc. portfela kredytowego brutto).

„W zaktualizowanym planie naprawy uaktualniono opcje naprawy oraz przedstawiono nowe, które opracowano dla prowadzenia dalszego procesu sanacji banku. Najważniejszym działaniem/opcją naprawy w aktualnej sytuacji banku jest podjęcie współpracy z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu, która pozwoli na zwiększenie stabilności banku i przywrócenie zdolności do generowania dodatnich wyników na działalności podstawowej” – informował Polski Bank Spółdzielczy w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

Zaktualizowany plan naprawy PBS W Ciechanowie trafił do Komisji Nadzoru Finansowego przed sześcioma miesiącami.

W ubiegłym roku bank zakończył plan ochrony kapitału. Bynajmniej nie wynikało to z poprawy po jego stronie, a obniżenia wymogów regulacyjnych (pandemiczne wycofanie 3-proc. bufora ryzyka systemowego).

W czerwcu tego roku PBS w Ciechanowie spłacił podporządkowane obligacje BSC0621 o wartości 8 mln zł. Na Catalyst nadal pozostają dwie inne serie jego podporządkowanego długu z terminami spłaty w 2024 oraz 2027 r. Dłuższą serię sprzedający wycenia na 79 proc. nominału, tj. z 8,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst