niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Bestu

msd | 18 czerwca 2021
Komisja Nadzoru Finansowego dała windykatorowi zielone światło do przeprowadzenia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Z pierwszą emisją spółka może wyjść na rynek na początku III kwartału.

W maju Best zapowiadał, że z pierwszą publiczną ofertą obligacji na podstawie nowego prospektu będzie chciał wyjść na rynek dość szybko, od jednego do czterech tygodni po zatwierdzeniu dokumentu. Spółka zasadniczo podtrzymuje te deklaracje, wskazując, że emisja może ruszyć na początku przyszłego kwartału.

– Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy. Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK Best portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku– zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Swoją ostatnią publiczną ofertę obligacji windykator przeprowadził w lutym 2018 r. Na rynek obligacji wrócił po trzech latach – w lutym tego roku uplasował bowiem warte 20 mln zł trzyletnie papiery, ale w bilateralnej emisji dla inwestora finansowego. Oprocentowanie długu ustalono na WIBOR 3M plus 3,75 pkt proc. marży (w latach 2017-2018 spółka emitowała dług przy 3,3-3,5 pkt proc. marży).

- Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni – dodał także szef Bestu.

Tym razem oferującym obligacje Bestu ma być DM BOŚ. 

Prospekt emisyjny Bestu został zatwierdzony po pięciu miesiącach od złożenia wniosku. Trzy tygodnie wcześniej podobny wniosek złożyło do nadzorcy Kredyt Inkaso, które nadal czeka na decyzje.

W tym roku Best ma spłacić jeszcze dwie serie obligacji – 30 mln zł w sierpniu oraz 60 mln zł we wrześniu. Trzy kolejne serie o łącznej wartości 145,8 mln zł wygasać będą zaś w 2022 r. 

Notowane na Catalyst obligacje windykatora wyceniane są z lekkim dyskontem, na 99,5-99,85 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje