piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

KNF zatwierdziła plan naprawy PBS w Ciechanowie

msd | 06 lutego 2019
Przyjęty w listopadzie plan, a teraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, określa działania „na wypadek znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej banku”.

Zatwierdzony przez KNF plan naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego odnosi się do takich sytuacji, jak zagrożenie stabilności finansowej, trudne okoliczności makroekonomiczne, czy inne zdarzenia mające negatywny wpływ na rynek finansowy lub sam bank. 

Wśród określonych w zatwierdzonym planie działań znalazły się natomiast między innymi czynności służące utrzymaniu lub przywróceniu wypłacalności lub możliwości osiągania zysku przez bank.

Plan naprawy, co wprost wynika z prawa bankowego, podlega aktualizacji co najmniej raz w roku oraz w wystąpieniu innych istotnych dla banku zdarzeń. Każda z aktualizacji wymaga zaś zgody nadzorcy.

Z uwagi na fakt, że bank jest obecnie w trakcie realizacji programu naprawczego, w związku z zatwierdzeniem przez KNF nowego planu naprawy, zarząd banku niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego podjęcia działań niezbędnych do kontynuowania długofalowego procesu sanacji banku wskazanych w nowo zatwierdzonym planie naprawy – poinformował PBS w Ciechanowie.

W listopadzie bankowi wygasał umowa ze zrzeszeniem SGB, ponieważ nie mógł wejść pod skrzydła jego systemu ochrony instytucjonalnej. PBS ubiega się wiec o przyjęcie do zrzeszenia BPS, w tym celu złożył też – ponowny – wniosek o przyjęcie do jego systemu ochrony. Ubiegał się o to już wcześniej, ale poprzednim razem w ogóle nie doszło do rozpoznania wniosku o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Na razie, do czasu ewentualnego przystąpienia do zrzeszenia BPS oraz SOZ BPS, ciechanowski bank funkcjonuje jako niezrzeszony. 

PBS w Ciechanowie wciąż podnosi się po „runie na bank”, który przeżył w 2016 r. oraz ówczesnym przeglądzie jakości portfela kredytowego. Powoli udaje mu się odbudować pozycję kapitałową (współczynnik wypłacalności w połowie ub.r. wynosił 13,28 proc.), ale jego portfel kredytowy wciąż charakteryzuje krytycznie niską jakością (ponad 53-proc. udział kredytów zagrożonych).

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Polskiego Banku Spółdzielczego z terminami spłaty od czerwca 2020 r. do września 2027 r. Najkrótsze z nich w ostatniej transakcji wyceniano na 83,5 proc. nominału, co oznacza prawie 19 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje