środa, 27 maja 2020

Newsroom

Kredyt Inkaso pożyczy 4,2 mln euro od Waterlandu

msd | 04 października 2019
Większościowy akcjonariusz windykatora udzieli mu krótkoterminowej pożyczki „na sfinansowanie bieżących potrzeb gotówkowych”. W najbliższy poniedziałek Kredyt Inkaso musi wykupić obligacje na 39,6 mln zł.

Kredyt Inkaso otrzyma 4,2 mln euro pożyczki od WPEF VI Finance Limited, podmiotu powiązanego z funduszem Waterland, który jest większościowym akcjonariuszem spółki. Termin spłaty pożyczki ustalono na 1 lipca przyszłego roku, a jej oprocentowanie na 3 proc. w skali roku.

Pożyczka zostanie zabezpieczona na nieobciążonych aktywach Kredyt Inkaso lub jego podmiotu zależnego do 150 proc. nominału.

7 października Kredyt Inkaso ma do spłaty warte 39,6 mln zł obligacje serii A1, do niedawna notowane na Catalyst pod nazwą KRI1019. To pozostałość z emisji na 120 mln zł, którą windykator częściowo zrefinansował w poprzednich miesiącach.

Na Catalyst znajduje pięć serii długu Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z ofert publicznych. To serie KRI1221 i KRI0322, które rynek wycenia kolejno z 12,95 oraz 10,32 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje