wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Kredyt Inkaso skupiło własne obligacje

msd | 11 października 2018
Windykacyjna spółka nabyła na rynku wtórnym część wyemitowanych w marcu ubiegłego roku papierów dłużnych serii C1. Transakcję zawarto poniżej nominału.

Z wartej 103 mln zł emisji Kredyt Inkaso skupiło papiery o wartości nominalnej 3,25 mln zł. Cena transakcji nie została ujawniona, za wyjątkiem tego, że zawartą ją poniżej wartości nominalnej.

Do transakcji dojść miało na rynku wtórnym w czwartek, choć raczej poza obrotem sesyjnym na Catalyst, gdzie obligacjami KRI0320 po raz ostatni handlowano we wtorek. Wyceniano je wówczas na 94 proc. nominału.

Ogółem na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso z terminami spłaty od 29 października tego roku (47,8 mln zł) do marca 2022 roku. Najdłuższe z nich to akurat jedna z dwóch emisji publicznych. Rynek wycenia papiery KRI0322 na 92 proc. nominału, co oznacza 8,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje