wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało obligacje na 210 mln zł

msd | 24 kwietnia 2019
Windykacyjna spółka dokonała warunkowego przydziału prywatnej emisji refinansującej na rzecz 50 inwestorów. To jedna z największych, jak nie największa, emisja w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Warunkowy przydział objął papiery serii F1 o wartości 210 mln zł. Ostateczny ich przydział nastąpi po opłaceniu przez inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie.

Z prywatnej emisji Kredyt Inkaso chciało pozyskać do 220 mln zł, wynika z ubiegłotygodniowego komunikatu. 

Pozyskane środki windykator zamierza przeznaczyć na refinansowanie siedmiu starszych emisji oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. W ciągu najbliższych 12 miesięcy spółka musi bowiem wykupić trzy serie długu wartego łącznie 254,4 mln zł.

- Pozyskane finansowanie stabilizuje i porządkuje strukturę zadłużenia spółki na najbliższe cztery lata, zapewniając komfort działania operacyjnego. Jednocześnie stanowi potwierdzenie wiarygodności i profesjonalizmu Kredyt Inkaso na wymagającym rynku. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelności - powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

Wyemitowane przez Kredyt Inkaso papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty i szeregu zabezpieczeń. Taki sam kupon spółka oferowała już i w ubiegłym roku, pozyskując wówczas 50 mln zł. Były to jednak wtedy papiery niezabezpieczone. 

Razem z zabezpieczeniem nowego długu Kredyt Inkaso może być zmuszone do ustanowienia zabezpieczenia dla – przynajmniej niektórych – starszych emisji.

Wygasającymi w czerwcu papierami KRI0619 po raz ostatni handlowano trzy tygodnie temu po 99,8 proc. Natomiast zapadająca w listopadzie seria KRI1019 o wartości 117,2 mln zł drożeje w środę po południu o 1,3 pkt proc. do 99,8 proc. nominału.

Pochodzące z emisji publicznych serie KRI1221 oraz KRI0322 wyceniane są zaś kolejno na 87,98 proc. oraz 87,2 proc. Ich refinansowanie nie obejmie.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje