niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Kruk chce wypłacić akcjonariuszom 95 mln zł z zeszłorocznego zysku

msd | 28 lipca 2020
Decyzję o skupie akcji lub wypłacie dywidendy zarząd windykatora motywuje stabilną sytuacją finansową i płynnościową.

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie wniosku do rady nadzorczej o przeznaczeniu 95 mln zł na skup akcji własnych lub wypłatę dywidendy. W pierwszym wariancie akcje nabywane byłyby po 350 zł za sztukę (we wtorek rano akcje Kruka drożeją o 4,4 proc. do 122,2 zł), w drugim zaś spółka wypłaciłaby akcjonariuszom po 5 zł dywidendy na akcję (4,27 proc. stopy dywidendy według ceny z zamknięcia poniedziałkowej sesji). 

- (…) pandemia COVID-19, zmusiła nas do dłuższej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rekomendacji zarządu. Stabilna sytuacja finansowa i płynnościowa grupy na koniec II kwartału 2020 roku pozwoliły nam na pozytywną decyzję w sprawie rekomendacji poddziału zysku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Szef windykacyjnej spółki opowiada się za skupem akcji, aczkolwiek zaznacza również, że ostateczna decyzja należeć będzie do walnego zgromadzenia.

- Co do samego sposobu dystrybucji środków, to w obecnej sytuacji proponujemy przeprowadzić skup akcji celem ich umorzenia, a dopiero jako alternatywę rozważyć wypłatę zwykłej dywidendy. Przy takim skupie akcji, będącym de facto dywidendą, cena za akcje w naszej opinii powinna być atrakcyjna dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego zaproponowana cena 350 zł za akcję nie będzie wykluczała tych, którzy zainwestowali w Spółkę przy maksymalnym historycznym kursie. Jednocześnie skup będzie dawał dodatkowe korzyści, tj.: dostarczenie płynności na rynku, wyższą kwotę netto z transakcji dla indywidualnych akcjonariuszy czy pośrednio wzmocnienie kursu akcji Kruka – argumentuje Piotr Krupa.

Potencjalny skup akcji własnych spółka chciałaby przeprowadzić „niezwłocznie” po WZ i zakończyć go najpóźniej w listopadzie tego roku. Alternatywna wypłata dywidendy miałaby się zaś odbyć 14 września.

WZ w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji o podziale zysku netto Kruka powinno odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka (w tym dwie w euro) o łącznej wartości około 1,29 mld zł. W tym roku zapadają dwie emisje windykatora – 30 mln zł w listopadzie oraz 45 mln zł w grudniu. Papiery KRU1120 oraz KRU1220 kwotowane są odpowiednio po 99,85/100,26 proc. i 99,51/100,25 proc. nominału (bid/ask).

Najdłuższe papiery Kruka – KRU0325 i KRU0625 – można obecnie nabyć z około 4,4 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Przed tygodniem Kruk ustanowił wart 700 mln zł program bezprospektowych emisji obligacji. Niezależnie od tego, spółka proceduje też przed KNF prospekt dla publicznego programu, także na 700 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje