niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Kruk zainwestował 961 mln zł w IV kwartale

msd | 10 stycznia 2023
Windykator zamknął ubiegły rok z ponad 2,3 mld zł nakładów na wierzytelności i 2,6 mld zł otrzymanych spłat.

Zeszłoroczne spłaty Kruka wzrosły o 18 proc. r/r do 2,62 mld zł, z czego w samym IV kwartale grupa otrzymała od dłużników 697 mln zł (+16 proc. r/r).

- Spłaty w 2022 roku są na rekordowym dla nas poziomie. Jest to efekt intensywnej pracy na wielu płaszczyznach, zarówno operacyjnych jak i analitycznych. Na tak dobry wynik złożyło się wiele czynników, nie tylko skala posiadanych wierzytelności, ale również nasza nieustanna praca nad nowymi rozwiązaniami, w tym narzędziami online oraz rosnące znaczenie procesu sądowego – wyjaśnił Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie. 

Rekordowe były też zeszłoroczne inwestycje Kruka. Grupa wydała 2,31 mld zł na zakup wierzytelności (+33 proc. r/r), w tym 961 mln zł to nakłady poniesione w samym IV kwartale (+19 proc. r/r), który zwykle jest najgorętszym okresem na rynku obrotu wierzytelnościami. 

– Co istotne, 80 proc. naszych inwestycji zostało zrealizowanych poza Polską, głównie w Hiszpanii i we Włoszech. Dla nas znaczenie tych rynków będzie rosło również w kolejnych latach, a dzięki coraz lepszym wynikom, wyższym spłatom i rosnącemu doświadczeniu, jesteśmy bardziej konkurencyjni również poza Polską – wskazał szef Kruka. – Cieszy mnie zarówno wynik na spłatach, jak i poziom inwestycji w 2022 roku. Co ważne, część zawartych umów, tzw. forward flow, dotyczy także nabywania przez nas wierzytelności w 2023 roku, co w praktyce już zapewnia nam nowe inwestycje – dodał także.

Wcześniej w listopadzie przedstawiciele Kruka informowali o możliwości zainwestowania 1,7 mld zł, ale nie wykluczali, że uda się przekroczyć poziom 2 mld zł.

Na początku stycznia Kruk rozliczył wartą 120 mln zł emisję obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, a wcześniej w listopadzie i grudniu pozyskał w sumie 35 mln zł z dwóch ofert publicznych, które były adresowane do inwestorów indywidualnych. 

Na Catalyst notowanych jest na razie 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,38 mld zł, ponieważ grudniowa oferta publiczna i styczniowa emisja dla instytucji jeszcze nie trafiły do obrotu. Natomiast pochodzące z listopadowej oferty publicznej papiery KRU1127 z 4 pkt proc. marży ponad WIBOR drożeją we wtorek o 0,44 pkt proc. do 100,34 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst