poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk zapowiada publiczną ofertę obligacji do 50 mln zł

msd | 25 maja 2023
Windykator ponownie zaproponuje inwestorom indywidualnym papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Póki co, Kruk nie ujawnia okresu spłaty planowanej emisji. Prawdopodobnie będą to jednak papiery pięcioletnie, które spółka zwykła oferować drobnym inwestorom.

Warta 50 mln zł oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu wygasającego w drugiej połowie sierpnia. Do tej pory Kruk przeprowadził pod nim trzy emisje o łącznej wartości 85 mln zł, każdorazowo osiągając około dwukrotne nadsubskrypcje.

Jak na razie, spółka nie ujawnia terminu przyjmowania zapisów w nowej emisji. Na podstawie wcześniejszych ofert można jednak zakładać, że subskrypcja prawdopodobnie ruszy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii złotowych obligacji Kruka o łącznej wartości 1,56 mld zł. Pochodzące z ostatnich emisji publicznych papiery KRU1127 i KR10228 wyceniane są kolejno na 100,65 oraz 100,30 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje