piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Kruk zapowiada publiczną ofertę obligacji

msd | 22 lipca 2022
Podobnie jak poprzednim razem, windykator zaproponuje inwestorom WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. Będzie to największa publiczna oferta Kruka od ponad roku.

Wartość oferty ustalono tym razem na 60 mln zł wobec 50 mln zł w trzech poprzednich emisjach, gdy każdorazowo występowała cztero-, pięciokrotna nadsubskrypcja. 

Wzorem ostatnich emisji (styczniowo-lutowej i majowej), wysokość proponowanej przez Kruka marży ponownie ustalono na 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M dla niezabezpieczonych papierów. Spółka na razie nie zdradza okresu spłaty, ale do tej pory w adresowanych do inwestorów indywidulnych ofertach decydowała się zwykle na pięcioletnie papiery.

Jak na razie, Kruk nie opublikował ostatecznych warunków emisji wraz z harmonogramem oferty.

Dla Kruka będzie to czwarta publiczna emisja papierów dłużnych w ramach wartego do 700 mln zł programu dobiegającego końca w pierwszych dniach września. Prospekt dla kolejnego programu już czeka jednak na zatwierdzenie przez KNF.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii długu Kruka o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł i terminach spłaty w latach 2022-2028. Pochodzące z ostatniej oferty publicznej papiery KR10627 wyceniane są w piątek na 100 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje