niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Lutowo-marcowa emisja Rokity debiutuje na Catalyst

msd | 27 marca 2024
Wygasające za ponad pięć lat papiery z 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M wyceniono pomiędzy 100,2 a 100,5 proc. nominału.

Debiutujące obligacje PCR0629 o wartości 25 mln zł PCC Rokita uplasował podczas lutowo-marcowej oferty publicznej, w której inwestorzy zgłosili 86,4 mln zł popytu. Nie przeszkodził im bowiem fakt, że spółka zdecydowała się na obniżenie marży do 2,8 pkt proc. z 3,2 pkt proc., jakie proponowała w grudniu i październiku ubiegłego roku (dodatkowo okres spłaty wydłużono o trzy miesiące, do pięciu lat i jednego kwartału).

W środę do końca dnia debiutującymi papierami PCR0629 zawarto transakcje o łącznej wartości 215 tys. zł, w których wyceniano je między 100,2 a 100,5 proc. nominału. Daje to więc około 2,7 pkt proc. realnej marży (seria PCR1228 wyceniana jest na 102 proc., co daje podobną marżę).

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Rokity o łącznej wartości 150 mln zł i terminach wykupu w latach 2025-2029.

Do lipca tego roku chemiczna spółka może prowadzić publiczne emisje obligacji w ramach programu do 200 mln zł, z którego w trzech ofertach pozyskała na razie 75 mln zł.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst