poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Murapol zapewnia, że jest przygotowany na realizację wezwań obligatariuszy

msd | 20 lipca 2018
W wydanym oświadczeniu deweloper przekonuje, że spływające do niego żądania przedterminowego wykupu obligacji nie są sytuacją nadzwyczajną. Spółka zapewnia też o stabilnej kondycji finansowej.

Obligatariusze, którzy stawiają papiery Murapolu w stan wymagalności, powołują się na fakt, że Abadon Real Estate i Partner, czyli podmioty zależne dewelopera, dokonały przedterminowych wykupów obligacji, które miały wygasać kolejno w lipcu i wrześniu 2020 r. Właścicielom wyemitowanych przez Murapol papierów serii T, U, W i Z, zapadających od października 2019 r. do marca 2020 r., otworzyło to drogę do składania żądań wcześniejszej spłaty.

Zgodnie z warunkami notowanych na Catalyst emisji obligacji serii T, U, W i Z (kolejno MUR1019, MU11019, MUR0220 i MUR0320) właściciele tych papierów mogą żądać wcześniejszego wykupu, jeśli Murapol lub innych podmiot z holdingu wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowej spłacie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie wykupu obligacji serii T, U, W lub Z. 

Realizacja uprawnień obligatariuszy w postaci żądania przedterminowego wykupu nie jest sytuacją nadzwyczajną, a w konsekwencji nie jest działaniem, które może stanowić podstawy do jakiegokolwiek zaniepokojenia obligatariuszy emitenta – przekonuje Murapol w wydanym oświadczeniu.

Do czwartku włącznie Murapol poinformował o otrzymaniu wezwań do przedterminowego wykupu na łączną kwotę 4,39 mln zł. Całkowita nominalna wartość tych czterech emisji to zaś 40 mln zł. Deweloper zapewnia jednak, że jest „przygotowany finansowo na realizację uprawnień obligatariuszy”.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że aktualna sytuacja jest uprawnieniem obligatariusza, które może ale nie musi być realizowane i którego realizacja będzie związana z koniecznością zaakceptowania przez obligatariusza faktu, że kwota którą uzyska w wyniku realizacji swojego żądania będzie niższa niż świadczenie, które otrzymałby w dniu finalnego wykupu – tłumaczy Murapol.

W istocie, przy realizacji przedterminowego wykupu obligatariusze otrzymają mniej niż gdyby trzymali papiery do dnia spłaty. Można jednak przyjąć, że osoby składające żądania wcześniejszej spłaty kierują się innymi pobudkami. Na pewno postawienie długu w stan wymagalności jest sposobem na wyjście z inwestycji bez konieczności sprzedawania papierów z dyskontem na rynku wtórnym. 

Podsumowując, jeszcze raz zapewniamy, że grupa Murapol jest podmiotem o stabilnej kondycji finansowej, sprawnym operacyjnie i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję lidera polskiego rynku mieszkaniowego – kończy Murapol.

W piątek po godz. 14.30 wygasające w październiku papiery MUR1018 wyceniane są na 96,6 proc. nominału, co przy tak krótkim okresie do wykupu daje 20,4 proc. rentowności brutto. To akurat jedyna seria, której obligatariusze nie mogą postawić w stan wymagalności, mimo przedterminowych wykupów zrealizowanych przez Abadon RE i Partner.

Pozostałe cztery notowane na Catalyst emisje notowane są od 92,6 do 95 proc. nominału, co –zależnie od serii – przekłada się na 8,9-12,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje