środa, 29 maja 2024

Newsroom

Niejasne losy mega transakcji Famuru

msd | 19 grudnia 2022
Kupujący ponownie nie przystąpili do zamknięcia transakcji zakupu od Famuru farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW.

Jak wynika z lakonicznego komunikatu spółki, kupujący nie przystąpili do zamknięcia transakcji z powodu okoliczności leżących po ich stronie.

Zapowiedziana w czerwcu transakcja miała objąć znajdujące się na różnych etapach realizacji projekty PV o łącznej mocy 184 MW. Jej wartość ustalono na około 750 mln zł, z czego 500 mln zł miało trafić do Famuru na zamknięciu. Termin finalizacji umowy dwukrotnie jednak przekładano, a w międzyczasie maksymalną wartość transakcji podniesiono o 38 mln zł.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Famuru o łącznej wartości 600 mln zł i terminach wykupu w czerwcu 2024 r. oraz listopadzie 2026 r. Dłuższe papiery FMF1126, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. i które mają status zielonego długu, kwotowane są na 97,5/99,5 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst