wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

NWZ Brastera wyraziło zgodę na emisję akcji

msd | 08 stycznia 2019
Akcjonariusze spółki zgodzili się na emisję 23,1 mln nowych akcji wobec 9,2 mln obecnie istniejących. Spółka potrzebuje pieniędzy między innymi na majowy wykup obligacji.

Podjęta uchwała w sprawie emisji akcji serii K przewiduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Nowe walory zostaną uplasowane w ramach oferty prywatnej do 8 lipca tego roku. W praktyce spółka będzie jednak potrzebować pieniędzy wcześniej. Pod koniec maja wygasają bowiem warte 10,5 mln zł obligacje, które uplasowano w 2016 r. podczas skierowanej do inwestorów detalicznych publicznej oferty memorandowej.

Ostateczna cena emisyjna akcji serii K ma zostać ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej, przy uwzględnieniu zainteresowania inwestorów. We wtorek po południu akcje Brastera były notowane po 2,2 zł.

Było to drugie NWZ Brastera w sprawie zatwierdzenia emisji akcji. Na poprzednim zabrakło kworum. Tym razem byli co prawda właściciele tylko 1,6 mln akcji (17,6 proc. udziału w kapitale), ale obowiązek osiągnięcia kworum już nie obowiązywał.

W sierpniu ubiegłego roku Braster ogłosił przegląd opcji strategicznych. Nieco później spółka ogłosiła, że potrzebuje 50 mln zł na realizację celów strategicznych.

Na koniec września Braster miał 10 mln zł gotówki, ale jej saldo systematycznie spada. Firma wciąż nie zaczęła generować zauważalnych przychodów ze sprzedaży urządzenia do samodzielnej diagnostyki raka piersi.

Wygasające niebawem obligacje Brastera tanieją we wtorek o 1 pkt proc. do 69 proc. nominału.

Wierzytelności wynikające z obligacji zostały niedawno zabezpieczone zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych, które są wykorzystywane w wytwarzanych przez Brastera urządzeniach. Najświeższa wycen zastawu mówi o kwocie 6,12 mln zł.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje