piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Obligatariusze Fast Finance wciąż czekają na pieniądze od administratora

msd | 06 września 2019
Administrator zastawu, który przejął zabezpieczenie obligacji FFI0121, od czterech miesięcy ustala sposób spłaty obligatariuszy. Ci zaś są coraz bardziej zniecierpliwieni przedłużającym się oczekiwaniem.

Jacek Rajewicz, administrator zabezpieczenia wartych 4,7 mln zł obligacji serii M, przejął pakiety wierzytelności od windykacyjnej spółki jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W marcu tego roku zlecił natomiast ich serwisowanie Fast Finance, czyli pierwotnemu właścicielowi, który ma za swoje usługi pobierać 35 proc. prowizji z odzyskanych kwot. Pierwsze pieniądze miały trafić do administratora w maju i mniej więcej od tego czasu ustala on sposób rozliczenia z obligatariuszami. Ci wciąż muszą czekać.

Administrator zastawu w wykonaniu swoich obowiązków wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z wnioskiem o wyjaśnienie sposobu rozliczenia środków uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu zastawu zabezpieczającego spłatę zobowiązań z tytułu niewykupionych w terminie przez Fast Finanse S.A. obligacji serii M. (…) Do chwili obecnej administrator zastawu nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi z KDPW S.A. Brak jednoznacznego wyjaśnienia sposobu rozliczenia środków odzyskanych przez administratora zastawu z przedmiotu zastawu uniemożliwia w chwili obecnej rozpoczęcie procesu przekazywania tych środków na rzecz obligatariuszy – napisał Jacek Rajewicz w piśmie z 3 września adresowanym do zarządu Fast Finance. 

Podobną informację administrator zastawu przekazywał redakcji Obligacje.pl w sierpniu i na początku września, gdy przyznał, że pismo do KDPW wysłał 2 sierpnia. 

Jak wynika z naszych informacji, odpowiedź Krajowego Depozytu powinna być gotowa na początku przyszłego tygodnia. 

- Oczywiście nie odmawiamy administratorowi możliwości przekazania środków, które chce przekazać obligatariuszom, o ile jest to zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym – powiedział Oblgiacje.pl Dariusz Marszałek, rzecznik KDPW, który przypomniał, że w przeszłości Depozyt przekazywał już obligatariuszom pieniądze pochodzące ze spieniężenia przedmiotu zastawu. By wspomnieć choćby przypadek Property Lease Fund.

Dotychczas administrator zabezpieczeń wymagalnych obligacji serii M Fast Finance miał otrzymać od spółki 353,4 tys. zł. W ciągu kilku kolejnych dni spodziewa się otrzymać kolejne 37,9 tys. zł.

Administrator zastawu wyjaśnia, że środki pieniężne otrzymane do Fast Finance S.A. (…) zostaną przekazane obligatariuszom obligacji serii M niezwłocznie po otrzymaniu jednoznacznego stanowiska KDPW S.A. w sposób zgodny z tym stanowiskiem, a następnie będą przekazywane w okresach miesięcznych (…) – napisał Jacek Rajewicz.

Od stycznia Fast Finance znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które nie obejmuje obligacji FFI0121. Ich spłatę przewidziano z przedmiotu zabezpieczenia, aczkolwiek obligatariusze wciąż nie mogą być pewni, jaka część inwestycji do nich wróci. 

Giełdowy obrót papierami FFI0121 został zawieszony z powodu zaległości w przekazywaniu sprawozdań finansowych.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje