środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

Okresowa amortyzacja długu OT Logistics znów przesunięta

msd | 26 lutego 2020
Termin częściowej spłaty restrukturyzacyjnych obligacji przesunięto z 25 lutego do 30 kwietnia, ale kwota planowanej okresowej amortyzacji to już nie 17,5 mln zł a 25 mln zł.

Zgromadzenie obligatariuszy wartych 103,3 mln zł obligacji serii H ponownie zaakceptowało odroczenie częściowej spłaty długu, tym razem o ponad miesiąc. Wiązać się to będzie z kolejnym wzrostem wartości raty wykupu, z 17,5 mln zł do 25 mln zł.

Decyzja o następnej zmianie warunków emisji zapadała głosami obligatariuszy posiadających 63,92 proc. obligacji

Obligacje serii H to warta początkowo 104,2 mln zł emisja refinansująca z maja ubiegłego roku, której GPW nie dopuściła do obrotu. Przez dziewięć miesięcy od dnia emisji tych papierów odbyło się dla nich już 18 zgromadzeń obligatariuszy. Na tym licznik się nie zatrzyma, wszak płynnościowe problemy spółki wciąż nie zostały rozwiązane.

Po przegłosowaniu zmian warunków emisji papierów serii H obligatariusze zgodzili się na ogłoszenie przerwy w zgromadzeniu do 28 lutego.

W miniony poniedziałek OT Logistics wykupiło w terminie inne obligacje – notowaną na Catalyst serię F o wartości 6,3 mln zł.

W ostatnich dniach spółka informowała też o zawarciu porozumienia z głównym akcjonariuszem, który wesprze płynność spółki kwotą 9 mln zł w formie dokapitalizowania lub udzielenia podporządkowanej pożyczki.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje