czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

OT Logistics ma zgodę na ustanowienie zabezpieczeń dla nowego zadłużenia

msd | 12 września 2018
Akcjonariusze spółki na wznowionym po przerwie NWZ zgodzili się na ustanowienie przez spółkę zabezpieczeń dla kredytów i obligacji wartych łącznie do 360 mln zł.

Samą kwotę zabezpieczenia ustalono do 150 proc. wartości wierzytelności, tj. do 540 mln zł. Rzeczonym zabezpieczeniem ma być zastaw rejestrowy na „przedsiębiorstwie spółki stanowiącym zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą”.

Za zgodą na ustanowienie zabezpieczeń oddano 8,33 mln głosów z 10,47 mln obecnych na NWZ, które stanowią 87,2 proc. udziału w kapitale spółki. Pozostałe 2,13 mln stanowiły głosy wstrzymujące się.

W ostatnich dniach OT Logistics po raz trzeci przesunęło termin spłaty wartego 50 mln zł kredytu inwestycyjnego (do 14 września) oraz przedterminowo wykupiło warte 3,6 mln zł z wygasającej 28 września emisji o wartości 21,5 mln zł. Cała seria znajduje się w portfelu jednego z funduszy, który wyraził warunkową zgodę na przesunięcie terminu spłaty długu do 18 listopada przyszłego roku.

Wśród koniecznego do zrefinansowania zadłużenia znajdują się także notowane na Catalyst obligacje o wartości 100 mln zł z terminem spłaty przypadającym na 20 listopada tego roku. Aktualnie rynek wycenia je na 90,4 proc. nominału. Papiery OTS1118 znajdują się głównie w portfelach funduszy, w tym dwóch emerytalnych z łącznym zaangażowaniem na poziomie 50 mln zł (stan na koniec ub.r.).

W maju tego roku OT Logistics informowało o negocjacjach w sprawie refinansowania zadłużenia, w co zaangażowane ma być konsorcjum banków oraz międzynarodowa instytucja finansowa. Spółka informowała wówczas o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji jeszcze w czerwcu tego roku.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Spadek jakości kredytów w Hexa Banku

  11 września 2018
  Bank Spółdzielczy w Piątnicy zwiększył udział kredytów zagrożonych z 5,74 proc. w grudniu do 7,52 proc. na koniec czerwca. Wskaźnik ten faktycznie miał rosnąć, ale zgodnie z planami banku znacznie wolniej, bo do 6,53 proc.
  czytaj więcej
 • Wciąż sporo gotówki na kontach LC Corp

  11 września 2018
  W I półroczu deweloper wypracował 174,4 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Na koniec czerwca miał ich 475,6 mln zł, z czego część trafiła na wypłatę dywidendy w lipcu.
  czytaj więcej

Emisje