czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

OT Logistics ma zgodę na ustanowienie zabezpieczeń dla nowego zadłużenia

msd | 12 września 2018
Akcjonariusze spółki na wznowionym po przerwie NWZ zgodzili się na ustanowienie przez spółkę zabezpieczeń dla kredytów i obligacji wartych łącznie do 360 mln zł.

Samą kwotę zabezpieczenia ustalono do 150 proc. wartości wierzytelności, tj. do 540 mln zł. Rzeczonym zabezpieczeniem ma być zastaw rejestrowy na „przedsiębiorstwie spółki stanowiącym zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą”.

Za zgodą na ustanowienie zabezpieczeń oddano 8,33 mln głosów z 10,47 mln obecnych na NWZ, które stanowią 87,2 proc. udziału w kapitale spółki. Pozostałe 2,13 mln stanowiły głosy wstrzymujące się.

W ostatnich dniach OT Logistics po raz trzeci przesunęło termin spłaty wartego 50 mln zł kredytu inwestycyjnego (do 14 września) oraz przedterminowo wykupiło warte 3,6 mln zł z wygasającej 28 września emisji o wartości 21,5 mln zł. Cała seria znajduje się w portfelu jednego z funduszy, który wyraził warunkową zgodę na przesunięcie terminu spłaty długu do 18 listopada przyszłego roku.

Wśród koniecznego do zrefinansowania zadłużenia znajdują się także notowane na Catalyst obligacje o wartości 100 mln zł z terminem spłaty przypadającym na 20 listopada tego roku. Aktualnie rynek wycenia je na 90,4 proc. nominału. Papiery OTS1118 znajdują się głównie w portfelach funduszy, w tym dwóch emerytalnych z łącznym zaangażowaniem na poziomie 50 mln zł (stan na koniec ub.r.).

W maju tego roku OT Logistics informowało o negocjacjach w sprawie refinansowania zadłużenia, w co zaangażowane ma być konsorcjum banków oraz międzynarodowa instytucja finansowa. Spółka informowała wówczas o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji jeszcze w czerwcu tego roku.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje