niedziela, 27 maja 2018

Newsroom

OT Logistics uplasowało nowe obligacje

msd | 05 grudnia 2017
Warte 21,5 mln zł krótkoterminowe dyskontowe papiery dłużne w całości objął fundusz Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN.

Termin spłaty długu ustalono na 28 września przyszłego roku, ale spółce przysługuje też opcja wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu. Stopa dyskonta nie została natomiast upubliczniona.

Zabezpieczeniem nowych obligacji jest poręczenie spółki zależnej OT Port Świnoujście oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez emitenta i poręczyciela.

Środki pozyskane od funduszu trafić mają na sfinansowanie budowy elewatora zbożowego w porcie Świnoujście oraz sfinansowanie kapitału obrotowego.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji OT Logistics, w tym pochodząca z publicznej emisji memorandowej seria OTS0818. W poniedziałek wyceniano ją z 5,98 proc. rentowności brutto. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w przypadku najdłuższych papierów OTS0220. 

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

 • OT Logistics rozmawia o refinansowaniu zadłużenia

  17 maja 2018
  Logistyczna spółka wykazuje coraz większe niedobory kapitału obrotowego, a jej obligacje z terminem wykupu w tym roku wyraźnie tanieją. Firma zapewnia, że prowadzi już rozmowy o refinansowaniu.
  czytaj więcej
 • Bardzo niskie wskaźniki płynności OT Logistics

  16 maja 2018
  W I kwartale logistyczna grupa nieco obniżyła zadłużenie finansowe, ale kosztem wyraźnego obniżenia salda gotówki. Aktywa obrotowe spadły więc na tyle, że nie pokrywały nawet połowy krótkoterminowych zobowiązań. W rachunku wyników wykazano natomiast 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej
 • Grupa OT Logistics z dużą luką w kapitale obrotowym

  03 kwietnia 2018
  Na koniec 2017 r. logistyczna grupa posiadała 535,6 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i tylko 299,8 mln zł majątku obrotowego. Punkt wyjściowy do rozmów o refinansowaniu zadłużenia finansowego nie jest więc najlepszy, także ze względu na wyniki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje