czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

OT Logistics uplasowało nowe obligacje

msd | 05 grudnia 2017
Warte 21,5 mln zł krótkoterminowe dyskontowe papiery dłużne w całości objął fundusz Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN.

Termin spłaty długu ustalono na 28 września przyszłego roku, ale spółce przysługuje też opcja wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu. Stopa dyskonta nie została natomiast upubliczniona.

Zabezpieczeniem nowych obligacji jest poręczenie spółki zależnej OT Port Świnoujście oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez emitenta i poręczyciela.

Środki pozyskane od funduszu trafić mają na sfinansowanie budowy elewatora zbożowego w porcie Świnoujście oraz sfinansowanie kapitału obrotowego.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji OT Logistics, w tym pochodząca z publicznej emisji memorandowej seria OTS0818. W poniedziałek wyceniano ją z 5,98 proc. rentowności brutto. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w przypadku najdłuższych papierów OTS0220. 

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje