sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Pierwsze zmiennokuponowe obligacje Rokity debiutują na GPW

msd | 14 listopada 2023
Mimo niemal dwukrotnej nadsubskrypcji podczas październikowej oferty publicznej, w pierwszych giełdowych transakcjach papiery PCR1028 wyceniano w okolicach nominału.

Za wyemitowane przed miesiącem pięcioletnie niezabezpieczone obligacje PCC Rokita zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży, co dla pierwszego okresu odsetkowego daje na razie 8,88 proc. rocznie. Są to więc pierwsze zmiennokuponowe obligacje w 12-letniej historii emisji spółki, ale październikowa oferta była ciekawa także z kilku innych powodów. By wymienić, że Rokita wrócił na rynek długu po ponad trzyletniej absencji, a zaoferowana marża była najniższą od pięciu lat, jaką przedsiębiorstwa proponowały inwestorom indywidualnym w ofertach publicznych na podstawie prospektu.

Ostatecznie warta 25 mln zł październikowa oferta Rokity przyciągnęła 659 osób, które skłonne były objąć dług spółki za blisko 49 mln zł. Konieczna okazała się zatem 49-proc. redukcja zapisów. I z tej perspektywy przebieg notowań papierów PCR1028 nie budzi nadmiernych emocji, ponieważ większość z wartych 61 tys. zł transakcji zawarto po 100 proc. wartości nominalnej (średnia cena ważona wolumenem to 100,01 proc.). Ponadto o godz. 14:45 kolejka podaży po nominale obejmuje obligacje za 88 tys. zł. 

Aktualny prospekt pozwala Rokicie prowadzić publiczne emisje obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł, na co spółka ma czas do lipca przyszłego roku. I okazji do zaoferowania kolejnych papierów nie zabraknie, choćby dlatego, że w grudniu wygasać będą papiery PCR1223 na 30 mln zł, a trzy miesiące później przypada też spłata serii PCR0324 o wartości 25 mln zł.

Oprócz debiutujących we wtorek obligacji, na Catalyst notowanych jest też sześć stałokuponowych serii długu Rokity, za które spółka płaci 5 lub 5,5 proc. rocznie. Najdłuższa z nich kwotowana jest przez sprzedającego po 96,38 proc., co dałoby nabywcy 6,66 proc. rentowności brutto (ok. 1,3 pkt proc. ponad papiery skarbowe o analogicznym okresie spłaty). 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst