poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: GetBack jak Tesla

Emil Szweda, Obligacje.pl | 29 marca 2018
Różnica w rentowności dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji USA spadła w piątek do 49 punktów bazowych. Im jest niższa, tym bardziej jest to złowróżbne dla rynków akcji i gospodarki.

Jeszcze tydzień temu były to 54 punkty bazowe, rok temu ponad 100. Dwa ostatnie załamania koniunktury poprzedził spadek spreadów do ujemnych poziomów – inwestorzy z rynku obligacji dyskontowali nadejście obniżek stóp procentowych i spowolnienie gospodarcze, co windowało cenę obligacji zapadających w dłuższym terminie. Teraz takiej perspektywy chyba nie ma, a spadek rentowności 10-latek (do 2,76 proc.) można tłumaczyć poszukiwaniem bezpiecznej przystani przez inwestorów ewakuujących kapitał z rynku akcji. Nie jest to więc (jeszcze?) zapowiedź kolejnej recesji, ale reakcja na siłę przeceny akcji Facebooka, Tesli czy Google’a, a ogólniej cena weryfikacji przekonania, że świat cyfrowy będzie wolny od wad analogowego.

Z perspektywy Catalyst nie przecena obligacji Tesli była jednak istotna, ale wyprzedaż papierów GetBacku, choć obydwa te przypadki łączy wspólny mianownik charyzmatycznego lidera, który zdołał przekonać inwestorów, że jego firma potrafi coś, czego te o dłuższej tradycji i ugruntowanej pozycji nie umieją, co nawet może być prawdą, ale zasady finansowania działalności są dla wszystkich takie same. Tesla w dwa miesiące doszła od eksportu samochodu w przestrzeń kosmiczną do załamania notowań akcji i obligacji. W przypadku GetBacku w miesiąc doszliśmy od „kolejek inwestorów” do „presji płynnościowej”. Przegłosowanie emisji akcji ją w znacznym stopniu zdejmuje, cena emisyjna powyżej 10 zł pozwala liczyć na napływ łącznie przynajmniej 700 mln złotych z dwóch emisji. Nie jest to miliard złotych, ale nie jest to też mało – wystarczy do obniżenia wskaźników zadłużenia i może być podstawą do ułożenia długoterminowego finansowania dłużnego. Czyli realizacji tych wszystkich zamierzeń, o których mówił zarząd GetBacku. Inwestorzy widzą rzecz inaczej, niektóre serie spadły poniżej 80 proc. nominału (a Tesli do 82 proc., ale tu chodzi o papiery zapadające w 2025 r.), co daje im ponad 20 proc. rentowności brutto. Taka wycena to już dyskontowanie haircut’u, czyli restrukturyzacji zadłużenia, co na pewno nie jest bazowym scenariuszem zarządu i po emisji akcji faktycznie podstawy do niego znikną na długo. Niemniej, warto też pamiętać, że od 1 kwietnia do dnia publikacji raportu rocznego GetBack nie będzie mógł emitować obligacji (zabrania tego ustawa o obligacjach – emisja musi być przeprowadzana na podstawie raportu biegłego nie starszego niż 15 miesięcy od okresu objętego badaniem), co jakimś utrudnieniem pewnie jest.

Co wydaje się istotne w tej sytuacji, to fakt, że GetBack mimo 2,4 mld zł w obligacjach (informacja z NWZA) nie infekuje innych emitentów. Emisje publiczne PCC Rokita i Kredyt Inkaso udały się nadspodziewanie dobrze, co może być oznaką, że po kilkumiesięcznym okresie niepewności rynek wraca na dawne tory. Również na Catalyst nie widać presji sprzedających na innych papierach, choć warto pamiętać o obligacjach GetBacku w portfelach funduszy. W niektórych z nich zajmują całkiem sporo miejsca i tu presja ze strony inwestorów umarzających jednostki uczestnictwa może się pojawić. Obserwowaliśmy podobne zjawisko o znacznie większej skali dwa lata temu w USA – wyprzedaż obligacji spółek wydobywczych wybijała rentowności na całym rynku high yield. W skrajnym przypadku nawet pozytywny scenariusz dla GetBacku może nie być wystarczająco dobry, by – zwłaszcza mniejsze – fundusze dłużne zachowały wielkość aktywów. W przeszłości obserwowaliśmy na Catalyst skutki przyspieszonej wyprzedaży obligacji przez pojedyncze i niezbyt duże fundusze dłużne, którym groziła utrata płynności. Często była to okazja do tanich zakupów obligacji solidnych emitentów.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulatorów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso podnosi marżę w nowej emisji

  13 lipca 2018
  Windykator zapowiada prywatną ofertę obligacji, z której chce pozyskać do 50 mln zł oferując inwestorom WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. za papiery czteroletnie.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Obligacje i dlaczego nudzi nas Brexit - komentarz Saxo Banku

  16 lipca 2018
  Mimo iż wszyscy politycy starają się zapewnić, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będzie miało spokojny przebieg, czytając kolejne doniesienia medialne na temat Brexitu nie da się nie dostrzec podobieństwa tej sytuacji do opery mydlanej. Powiedzmy sobie szczerze: mimo iż jest to interesujące wydarzenie, dla inwestorów informacje na temat Brexitu stają się nudne.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Już czas – spready kredytowe pod presją

  29 marca 2018
  Ucieczka inwestorów spowodowała spadek rentowności obligacji skarbowych. Spready kredytowe rozszerzają się do poziomów sprzed kryzysu. Obserwujemy szybkie pogorszenie kredytów. Wyprzedaż Tesli może zapoczątkować przeszacowanie na rynku. Jest wiele mniej oczywistych rodzajów ryzyka, które należy wziąć pod uwagę.
  czytaj więcej
 • Obligacje ciągle w cenie - komentarz Union Investment TFI

  27 marca 2018
  Wycena polskich funduszy obligacji jest dość bezpieczna. Dane z polskiej gospodarki są bardzo dobre, minister rozwoju sugeruje, że wzrost PKB w pierwszym kwartale tego roku może pozytywnie zaskoczyć.
  czytaj więcej

Emisje