wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Obligacje z ujemną rzeczywistą rentownością? Już są

Emil Szweda, Obligacje.pl | 29 września 2017
Legimi zebrało pełną pulę z emisji memorandowej, choć w tym wypadku oznacza to 3 mln zł. Trwają zapisy na obligacje Brewe Leasing oraz Columbus Energy, emisję zapowiedziało Platige Image.

Począwszy od października w stale dostępnej ofercie Ministerstwa Finansów pojawią się trzymiesięczne obligacje skarbowe. Oprocentowanie ustalono na 1,5 proc., co w opinii Piotra Nowaka, wiceministra finansów, jest stawką atrakcyjną. Trzeba przyznać, że w porównaniu z oprocentowaniem dwuletnich detalicznych papierów skarbowych (2,1 proc.) oraz większością krótkoterminowych lokat bankowych, jest to uczciwa stawka. Ale inaczej wygląda to w oczach potencjalnego nabywcy, w sytuacji, gdy inflacja sięga 1,8 proc. i raczej nie należy spodziewać się jej spadku. W założeniach do budżetu 2018 r. samo MF przyjęło inflację na poziomie 2,3 proc. Kupujący nowe obligacje resortu finansów mają więc pełną świadomość, że w ujęciu realnym stracą na tym interesie i lepiej zrobiliby, gdyby swoje oszczędności wydali na towary, których potrzebują, zanim zdążą podrożeć.

Co nie oznacza jeszcze, że nowa oferta nie spotka się z uznaniem inwestorów. Polacy lubią krótkoterminowe inwestycje, o czym przekonują jednorazowe akcje MF, które w przeszłości decydowało się na emisje obligacji siedmio- czy trzynastomiesięcznych osiągając spektakularne wyniki sprzedaży. Nie zmienia to faktu, że pasjonujemy się wyścigiem ślimaków, które w tych konkretnych warunkach pełzną w kierunku przeciwnym do mety.

Daleki jestem od tego, by w miejsce papierów skarbowych reklamować małe emisje publiczne, ale należy odnotować, że w ostatnich tygodniach pojawiły się cztery takie projekty, z czego jedną emisję zakończono (Legimi), dwie trwają (Brewe Leasing i Columbus Energy), kolejną awizowano na październik (Platige Image), a zapewne przed końcem roku pojawi się kilka kolejnych. Warto więc pamiętać, że w przypadku małych emisji publicznych, adresowanych do indywidualnych inwestorów, oferowane oprocentowanie nie jest porównywalne z papierami skarbowymi czy lokatami i rzadko odzwierciedla skalę ryzyka. Być może – wobec wyraźnej przewagi popytu ze strony indywidualnych inwestorów – jest to aktualnie mankament całego rynku.

Inwestorzy wyżej stawiający bezpieczeństwo niż odsetki nie mają powodów do narzekania. Po ofertach Orlenu, Echa, MCI.PrivateVentures z początkiem przyszłego tygodnia ruszają zapisy na kolejną emisję PCC Rokita. Oprocentowanie tradycyjnie jest stałe (5 proc.), a okres wykupu ustalano na sześć lat. Teoretycznie oznacza to podatność notowań obligacji na zmiany stóp procentowych, ale praktyka tego nie potwierdza. Wcześniejsze emisje Rokity, nawet siedmioletnie, nie reagowały zmianą notowań na ubiegłoroczne turbulencje na światowych rynkach obligacji, których następstwem był m.in. wzrost oczekiwań co do przyszłej wysokości stóp WIBOR w Polsce.

Na koniec warto wspomnieć o emisji obligacji Getin Noble Banku i złożeniu do KNF kolejnego prospektu (siódmego już programu publicznych emisji obligacji podporządkowanych). W pewien sposób neguje to wcześniejsze doniesienia, jakoby bank zamierzał zrezygnować z kolejnych emisji tego typu pod presją KNF, która mniej przychylnie patrzy na kierowanie emisji podporządkowanych do indywidualnych inwestorów.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Susza na rynku pierwotnym

  14 września 2018
  Mimo ważnych prospektów emisyjnych, od trzech miesięcy żaden z emitentów nie zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Takiej posuchy nie obserwowaliśmy od sześciu lat.
  czytaj więcej
 • Cisza przed burzą – komentarz Saxo Banku

  13 września 2018
  Ten tydzień może być kluczowy dla rynków wschodzących, ponieważ Międzynarodowy Fundusz Walutowy może zadecydować o przyznaniu dofinansowania państwom latynoamerykańskich, natomiast inwestorzy mają nadzieję, że turecki bank centralny zapowie bardziej kompleksową reakcję na obecny kryzys.
  czytaj więcej
 • Czy Portugalia jest nadal dobrą okazją inwestycyjną?

  28 września 2017
  Portugalia radzi sobie lepiej niż kilka lat temu, choć poziom zadłużenia pozostaje na ryzykownym poziomie 130 proc. PKB. Kolejną okazją inwestycyjną może stać się Grecja. Zagrożeniem dla południowych państw UE jest normalizacja polityki EBC.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kto kupuje obligacje firm?

  22 września 2017
  Średnia wartość zapisu na obligacje Orlenu wyniosła 360 tys. zł, ale w rzeczywistości ofertę podzielono między inwestorów dysponujących sumami sześciocyfrowymi. Indywidualnych inwestorów.
  czytaj więcej

Emisje