środa, 14 listopada 2018

Newsroom

Prezes i wiceprezes Vivid Games sprzedali po 400 tys. akcji spółki

ems | 11 lipca 2018
Według warunków emisji notowanych na Catalyst transakcje nie stanowią naruszenia warunków emisji obligacji.

Sama sprzedaż przyniosła obu członkom zarządu po 1,84 mln zł, a jednostkowa cena sprzedaży (4,6 PLN) wypadła poniżej aktualnego poziomu notowań (5 zł za akcję), lecz powyżej notowań z wcześniejszych miesięcy (3-4 zł od marca do czerwca).

Według informacji na stronie Vivid Games, Remigiusz Kościelny i Jarosław Wojczakowski mają po 7,6 mln akcji (po 26,8 proc. głosów na WZA), zatem transakcja nie wpłynęła istotnie na zmniejszenie ich zaangażowania i nadal posiadają oni łącznie ponad 50 proc. głosów na WZA. Natomiast nawet zejście poniżej tego poziomu nie zostało opisane w warunkach notowanej na Catalyst emisji obligacji jako przypadek naruszenia warunków emisji uprawniający do składania żądań przedterminowej spłaty obligacji.

Na Catalyst wyceniane są one na 96,5 proc., co daje im 9,7 proc. rentowności brutto na blisko dwa lata przed terminem wykupu.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje