poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Brak przełomu

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 14 lutego 2017
Hossa, która w styczniu zawitała na rynku akcji warszawskiej giełdy, jak zwykle nie miała większego przełożenia na rynek Catalyst. Patrząc sumarycznie, polskie obligacje skarbowe jak również obligacje korporacyjne, nie odnotowały wzmożonych ruchów cenowych. Większe zmiany można było zaobserwować jedynie w przypadku wybranych sektorów.

Notowania

Średnia zmiana ceny ważona obrotami spadła o 0,46 proc.. Spośród 17 analizowanych sektorów 10 z nich zanotowało wzrost zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, wzrosła o 14 bps (po korekcie o obligacje Action). Analogicznie jak w końcówce poprzedniego roku najlepiej zachowywał się sektor bankowy (-88 bps Getin Noble Bank, -23 bps pozostałe banki), oraz tym razem sektor przemysłu drzewnego (-59 bps). Ponownie najsłabiej wypadli emitenci z sektora firm pożyczkowych (+278 bps) oraz IT (+60 bps). Implikowane rentowności wzrosły dla 53 proc. notowanych papierów.

Lepsze zachowanie sektora bankowego, na czele z Getin Noble Bankiem, zostało w końcu wyjaśnione. Nie będzie pomocy rządowej dla osób posiadających kredyt we frankach. Choć wyjaśnienie całej tej sprawy odbyło się w już w lutym (i pewnie mocniej przełoży się na notowania sektora za obecny miesiąc), to część z inwestorów już wcześniej podejrzewała właśnie taki obrót sprawy. Dodatkowym wsparciem dla notowań obligacji banków były ostatnie pozytywne odczyty inflacji CPI, która w konsekwencji przełoży się na wzrost rentowności sektora bankowego. Mediana rentowności obligacji Getin Noble Banku, mierzona zero discount margin, na koniec miesiąca wynosiła już tylko 5,04 proc., po spadku o 88 bps. Dokładnie rok temu było to blisko 1000 bps więcej.

W grupie najmocniej zyskujących papierów znalazły się obligacje Admiral Boats serii ADM0917, które zyskały aż 8,4 proc., choć obrót nimi był niewielki (42 tys. zł).

Sektor firm pożyczkowych w dalszym ciągu pozostaje najsłabszym sektorem na Catalyst. W styczniu głównym winowajcą wzrostu rentowności były papiery serii IPP0620 IPF Investments Polska (Provident), których przecena sięgnęła kolejne 15,9 proc. Na koniec miesiąca były notowane po 73,5 proc. nominału. Ponownie również traciły obligacje Action, których wycena spadła o 31,8 proc. i na pół roku przed wykupem są wyceniane na 18,6 proc. wartości nominalnej.

Zapadalność

W lutym termin wykupu ma osiem serii obligacji. W przypadku Dom Development, BBI Development oraz Polnordu zapadające obligacje zostały zrolowane. OT Logistics zastąpił zapadającą serię finansowaniem bankowym. Integer, w porozumieniu z obligatariuszami, przesunął termin wykupu serii ITG0217 na 31 maja 2017 roku.

Obroty

Historycznie styczeń należał do grupy najmniej aktywnych miesięcy w roku. Początek 2017 roku wypadł całkiem przyzwoicie pod względem aktywności. Wartość obrotów sesyjnych w styczniu wyniosła 218,1 mln zł. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to rezultat lepszy o 34 proc. (162,8 mln zł styczeń 2016 r.). Wartość obrotów w transakcjach pakietowych była wyraźnie niższa niż w końcówce 2016 roku i wyniosła skromne 3,5 mln zł. Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 112,3 mln zł (+16,7 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 102,4 mln zł (+67,0 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Cyfrowego Polsatu (CPS0721), IPF Investments Polska (IPP0620), Alior Banku (ALR0321), Echo Investment (ECH0318) oraz Getin Noble Banku (GNB0618).

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku, Ghelamco, Kruka, Cyfrowego Polsatu oraz PKN Orlen.

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 854 instrumentów (+12,7 proc. r/r), w tym 552 obligacji korporacyjnych (+16,2 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W styczniu na Catalyst pierwsze notowanie miało dziesięć nowych serii obligacji. Największymi debiutem była emisja Giełdy Papierów Wartościowych o wartości 120 mln zł, która jest wynikiem asymilacji dwóch serii po 60 mln zł każda. Swój debiut miały także dwie serie obligacji Kredyt Inkaso, październikowa o wartości 100 mln zł oraz listopadowa o wartości 20 mln zł. Pierwsze notowania obligacji miały również: Dom Development (110 mln zł), Work Service (80 mln zł), Kruk (40 mln zł), Polnord (20 mln zł), Capital Park (15 mln zł), Pragma Faktoring (12 mln zł) oraz Unified Factory (10mln zł).

Niewiele działo się w styczniu na rynku nowych emisji. Europejski Bank Inwestycyjny uplasował obligacje o wartości 1,5 mld zł, które ma zamiar asymilować z obecną serią EIB0521. Giełda Papierów Wartościowych wyemitowała drugą serię o wartości 60 mln zł, tym razem przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych. BBI Development uplasowało nowy dług o wartości 53 mln zł w celu refinansowania zapadających w lutym obligacji serii BBI0217. Dwie serie obligacji wypuścił i2 Development, pierwsza o wartości 30 mln zł oraz druga o wartości 15 mln zł. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić: Getin Noble Bank (42 mln zł), Best (30 mln zł), OT Logistics (25,4 mln zł), GetBack (trzy serie o łącznej wartości 22,3 mln zł), OEX (20 mln zł), Dekpol (7 mln zł) oraz Victoria Dom (6,1 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje