czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Resort finansów nieugięty ws. oprocentowania obligacji

msd | 27 grudnia 2021
Pomimo coraz wyższej inflacji i rosnących stóp procentowych, Ministerstwo Finansów ponownie postanowiło pozostawić ofertę obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie.

W styczniu oprocentowanie detalicznych papierów skarbu państwa pozostanie na niezmienionym poziomie już po raz 20. Trzymiesięczne i dwuletnie obligacje przyniosą więc kolejno stałe 0,5 i 2 proc. odsetek w skali roku. Za zmiennokuponowe trzylatki resort finansów zapłaci natomiast 1,1 proc. w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym (później oprocentowanie będzie równe stopie WIBOR 6M), a cztero- i dziesięcioletnie papiery oprocentowane będą w pierwszym roku odpowiednio na 1,3 oraz 1,7 proc. (w kolejnych latach 0,75 i 1,0 pkt proc. ponad GUS-owską inflację). Z kolei kupony dla rodzinnych papierów o sześcio- i dwunastoletnim okresie spłaty to kolejno 1,5 oraz 2,0 proc. w pierwszym rocznym okresie oszczędzania (później 1,25 i 1,5 pkt proc. ponad inflację).

Można się zżymać, że minister finansów nie podnosi oprocentowania detalicznych papierów skarbowych w ślad za coraz wyższą inflacją, rosnącymi stopami, czy wreszcie rentownościami długu na rynku hurtowym, ale i sami inwestorzy nie dają ku temu powodów. Październikowy i listopadowy popyt (po 3,6 mld zł miesięcznie) różnił się bowiem ledwie symbolicznie od tego, jaki zgłaszano w poprzednich miesiącach. A jak wynika z naszych obliczeń na podstawie danych KDPW, ten miesiąc też bynajmniej nie będzie należeć do złych, ponieważ do 24 grudnia w KDPW zarejestrowano już ponad 2,7 mld zł detalicznych obligacji skarbu państwa (zatem ich sprzedaż w tym okresie była jeszcze wyższa, bo rejestracja następuje z pewnym opóźnieniem). 

Po 11 miesiącach tego roku MF raportowało ponad 39,8 mld zł łącznej sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Już dziś wiemy jednak, że w całym roku będzie to bliżej 43 mld zł.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje