sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Resort finansów rozważa emisję WIRON-owych obligacji we wrześniu

msd | 31 sierpnia 2023
Podczas zaplanowanego na 27 września przetargu Ministerstwo Finansów może zaproponować obligacje z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON.

Według opublikowanego komunikatu, na wrześniowym przetargu MF może zaproponować papiery skarbowe o wartości od 4 do 8 mld zł. Obok serii OK1025, WZ1128, WS0429 i DS1033 do sprzedaży trafić mogłaby też zupełnie nowe obligacje serii oznaczonej na razie jako „NZ”. Byłyby to właśnie obligacje z kuponem opartym o wskaźnik WIRON.

Jak na razie, wciąż jednak nie zakończono prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej. Potrzeba jego zmiany wynika z retrospektywnego charakteru wskaźnika WIRON, co całkowicie zmienia formułę naliczania odsetek (teoretycznie stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego znana jest dopiero na koniec tego okresu, dlatego proponuje się pięciodniowe przesunięcie przy kalkulacji odsetek).

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, w latach 2023-2024 powinno dochodzić do systematycznego wdrażania stawki WIRON w instrumentach finansowych, tak by na początku 2025 r. możliwe było całkowite zaprzestanie publikacji wskaźników WIBID i WIBOR.

Mimo wszystko, ewentualne wrześniowe emisje skarbowego długu w oparciu o WIRON nie będą pierwszymi tego typu transkcjami. Według naszych informacji, na runku obligacji korporacyjnych doszło już bowiem do co najmniej jednej emisji w oparciu o nowy wskaźnik.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje