niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Sąd uchylił zabezpieczenie roszczeń drobnego akcjonariusza Kredyt Inkaso

msd | 30 kwietnia 2021
Warszawski sąd uwzględnił zażalenie windykatora, co daje prezesowi możliwość wykonywania obowiązków w pełnym wymiarze i zmniejsza wątpliwości, co do funkcjonowania rady nadzorczej.

Sąd nadal nie rozstrzygnął, czy John Van Kannel mógł mieć rację, co do naruszenia obowiązków wezwaniowych i notyfikacyjnych przez fundusz Waterland, głównego akcjonariusza Kredyt Inkaso. Ustalenie tego zajmie jeszcze wiele czasu, ale spółka doczekała się innej cennej decyzji sądu – cofnięcia decyzji o zabezpieczeniu roszczeń drobnego akcjonariusza. Tym samym, wobec prezesa Macieja Szymańskiego ustały ograniczenia w sprawowaniu jego funkcji, a także zniesiono wstrzymanie uchwały zeszłorocznego ZWZ o powołaniu Daniela Dąbrowskiego w skład rady nadzorczej. Innymi słowy, ustały wątpliwości, co do tego, czy skład rady jest pięcioosobowy, jak wymaga tego statut Kredyt Inkaso.

- Cieszę się, że sąd po wysłuchaniu argumentów drugiej strony zdecydował o zniesieniu zabezpieczenia roszczeń. Jestem również przekonany, że czas przyniesie finalne rozstrzygnięcie pozwu akcjonariusza mniejszościowego w zgodzie ze stanowiskiem Kredyt Inkaso i opinią Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie warto podkreślić, że wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej rozwiane zostaną na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które powinno definitywnie zakończyć ten konflikt przed oczekiwaną decyzją sądu – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie nadesłanym Obligacje.pl.

Zaplanowane na 24 maja walne zgromadzenie, które zwołano na żądanie Waterlandu, przewiduje głosowanie nad uchwałami w sprawie odwołania wszystkich członków rady nadzorczej i powołania jej składu na nowo.

John Van Kannel, który toczy spór korporacyjny z windykacyjną spółką, jest właścicielem 1937 akcji Kredyt Inkaso o aktualnej wartości rynkowej około 23 tys. zł. 

Przed kilkoma dniami Kredyt Inkaso zamortyzowało 31,5 mln zł kapitału z obligacji KRI0423, do niedawna wartych 210 mln zł. W piątek rano papiery wyceniane są na 85 proc. nominału.

Krótsze papiery KRI1221 oraz KRI0322 w pierwszych ofertach sprzedaży kwotowane są z kolei na 98 i 97 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje