czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

Sąd zabezpieczył majątek Admiral Boats

msd | 03 sierpnia 2017
Gdański sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla spółki oraz zabezpieczył jej majątek poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych wobec niej.

Zabezpieczając majątek Admiral Boats sąd zdecydował także o uchyleniu zajęć rachunków bankowych oraz oddalenie wniosków dłużników o zabezpieczenie majątku.

Co do zasady do zabezpieczenia majątku, w tym powołania tymczasowego nadzorcy sądowego, dochodzi zawsze, gdy dłużnik sam złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Admiral Boats wniosek taki złożył jeszcze w kwietniu. Wcześniej spółka dostała wezwanie do zapłaty od jednego z wierzycieli, później zaś o swoje zaczęły upominać się też banki kredytujące spółkę. Zaprzestano także wypłaty odsetek od obligacji.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Admiral Boats wydzierżawiło zewnętrznemu podmiotowi, aczkolwiek powiązanemu osobowo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa polegającą na produkcji łodzi.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Admiral Boats. Warte 6 mln zł papiery, które pochodzą z publicznej emisji memorandowej, wygasają we wrześniu tego roku. W ostatniej transakcji z 27 lipeca obligacje wyceniano na 34,99 proc. nominału. Dług zabezpiecza hipoteka na nieruchomościach.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Następne obligacje Murapolu trafiły na Catalyst

  02 sierpnia 2017
  Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu dwie serie wyemitowanych w lutym i marcu trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii W i Z.
  czytaj więcej
 • Obligacje PZU debiutują bez transakcji

  01 sierpnia 2017
  Warte 2,25 mld zł podporządkowane papiery obejmowali wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, a jednostkowa wartość jednej obligacji to 100 tys. zł.
  czytaj więcej

Emisje