poniedziałek, 23 października 2017

Newsroom

Sąd zabezpieczył majątek Admiral Boats

msd | 03 sierpnia 2017
Gdański sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla spółki oraz zabezpieczył jej majątek poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych wobec niej.

Zabezpieczając majątek Admiral Boats sąd zdecydował także o uchyleniu zajęć rachunków bankowych oraz oddalenie wniosków dłużników o zabezpieczenie majątku.

Co do zasady do zabezpieczenia majątku, w tym powołania tymczasowego nadzorcy sądowego, dochodzi zawsze, gdy dłużnik sam złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Admiral Boats wniosek taki złożył jeszcze w kwietniu. Wcześniej spółka dostała wezwanie do zapłaty od jednego z wierzycieli, później zaś o swoje zaczęły upominać się też banki kredytujące spółkę. Zaprzestano także wypłaty odsetek od obligacji.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Admiral Boats wydzierżawiło zewnętrznemu podmiotowi, aczkolwiek powiązanemu osobowo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa polegającą na produkcji łodzi.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Admiral Boats. Warte 6 mln zł papiery, które pochodzą z publicznej emisji memorandowej, wygasają we wrześniu tego roku. W ostatniej transakcji z 27 lipeca obligacje wyceniano na 34,99 proc. nominału. Dług zabezpiecza hipoteka na nieruchomościach.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił obligacji

  19 września 2017
  Spółka nie spłaciła wartych 6 mln zł papierów dłużnych serii J, które w marcu 2015 r. zostały uplasowane w ramach publicznej oferty memorandowej.
  czytaj więcej
 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • Poprzedni zarząd Admiral Boats bez absolutorium

  29 czerwca 2017
  Andrzej Bartoszewicz i Antoon Meijers, którzy byli w zarządzie spółki do 26 lutego 2016 r., nie otrzymali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje