środa, 23 maja 2018

Newsroom

Sąd zabezpieczył majątek Admiral Boats

msd | 03 sierpnia 2017
Gdański sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla spółki oraz zabezpieczył jej majątek poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych wobec niej.

Zabezpieczając majątek Admiral Boats sąd zdecydował także o uchyleniu zajęć rachunków bankowych oraz oddalenie wniosków dłużników o zabezpieczenie majątku.

Co do zasady do zabezpieczenia majątku, w tym powołania tymczasowego nadzorcy sądowego, dochodzi zawsze, gdy dłużnik sam złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Admiral Boats wniosek taki złożył jeszcze w kwietniu. Wcześniej spółka dostała wezwanie do zapłaty od jednego z wierzycieli, później zaś o swoje zaczęły upominać się też banki kredytujące spółkę. Zaprzestano także wypłaty odsetek od obligacji.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Admiral Boats wydzierżawiło zewnętrznemu podmiotowi, aczkolwiek powiązanemu osobowo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa polegającą na produkcji łodzi.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Admiral Boats. Warte 6 mln zł papiery, które pochodzą z publicznej emisji memorandowej, wygasają we wrześniu tego roku. W ostatniej transakcji z 27 lipeca obligacje wyceniano na 34,99 proc. nominału. Dług zabezpiecza hipoteka na nieruchomościach.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje