czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

SBRiR w Wołominie z ujemnym funduszem własnym

ems | 12 listopada 2015
Zarząd komisaryczny banku nakazał utworzenie tak dużych rezerw, że w bilansie na 10 sierpnia pojawiły się „wysokie ujemne fundusze własne”.

Na koniec czerwca bank spółdzielczy z Wołomina wykazywał jeszcze 323,5 mln zł kapitału własnego i 12,44 proc. współczynnika wypłacalności. Audyt dokonany przez zarząd komisaryczny10 sierpnia wykazał jednak „bardzo wysoki poziom koncentracji branżowo-podmiotowej w portfelu kredytowym banku”.

W czerwcu serwis Obligacje.pl pisał, że SK Bank ponosi wysoką cenę szybkiego rozwoju, co widoczne jest w skokowym wzroście kredytów zagrożonych w ubiegłym roku (z 6,73 proc. do 21,84 proc.). Ponadto, warto przypomnieć, że w załączonej do sprawozdania rocznego opinii audytor zwracał uwagę na politykę tworzenia rezerw oraz limity koncentracji.10 sierpnia na wniosek KNF władzę w banku przejął zarząd komisaryczny.

W czwartkowym komunikacie zarząd komisaryczny podał ponadto, że konsekwencją m.in. weryfikacji wyceny przyjętych zabezpieczeń powstała konieczność utworzenia rezerw celowych, co zaowocowało wykazanie „wysokich ujemnych funduszy własnych”.

Zarząd komisaryczny banku prowadzi rozmowy z dwiema instytucjami „o dużym potencjale ekonomiczno-finansowym”, których celem miałoby być przejęcie wybranych aktywów banku, a jeden z tych podmiotów przeprowadza due dilligence - podano.

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie prowadzi działalność operacyjną w pełnym zakresie – napisano ponadto.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji banku o łącznej wartości 75 mln zł. – każda z nich ma status podporządkowanej, co oznacza, że w razie upadłości lub likwidacji banku ich posiadacze spłacani są w ostatniej kolejności (ale przed akcjonariuszami). W ostatniej transakcji z 10 listopada jedną z nich wyceniono na 77,1 proc. W czwartek oferty na obligacje (każdej z serii) rozpoczynają się od 70 proc. nominału

Więcej wiadomości kategorii Catalyst