czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Spółka z grupy Idea Banku bez zgody na restrukturyzację

msd | 11 września 2019
Biuro księgowe Tax Care otrzymało odmowę otwarcia przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Sąd skupił się na postępowaniu upadłościowym.

Wraz z odmową otwarcia restrukturyzacji sąd miał ustanowić w spółce pośrednio zależnej od Idea Banku tymczasowego nadzorcę sądowego w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości.

Mimo wszystko, Tax Care będzie jeszcze próbować wejść na drogę restrukturyzacji. Jak zapowiedziano, spółka zamierza się odwołać od postanowienia o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Tax Care samo złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości w lipcu, aczkolwiek zapowiedział wówczas, że docelowo będzie ubiegać się o postępowanie restrukturyzacyjne. 

Tax Care zakończyło ubiegły rok z 82,4 mln zł straty netto i 7,3 mln zł ujemnych kapitałów własnych. Tymczasem Idea Bank odpisał w ubiegłym roku 354,9 mln zł z tytułu utraty wartości firmy i znaku towarowego Tax Care.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z blisko 20 podporządkowanych serii obligacji Idea Banku o łącznej wartości ponad 430 mln zł. Warte 30,4 mln zł papiery IDA0820 wyceniane są na 62 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje