poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Spółka z grupy Idea Banku bez zgody na restrukturyzację

msd | 11 września 2019
Biuro księgowe Tax Care otrzymało odmowę otwarcia przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Sąd skupił się na postępowaniu upadłościowym.

Wraz z odmową otwarcia restrukturyzacji sąd miał ustanowić w spółce pośrednio zależnej od Idea Banku tymczasowego nadzorcę sądowego w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości.

Mimo wszystko, Tax Care będzie jeszcze próbować wejść na drogę restrukturyzacji. Jak zapowiedziano, spółka zamierza się odwołać od postanowienia o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Tax Care samo złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości w lipcu, aczkolwiek zapowiedział wówczas, że docelowo będzie ubiegać się o postępowanie restrukturyzacyjne. 

Tax Care zakończyło ubiegły rok z 82,4 mln zł straty netto i 7,3 mln zł ujemnych kapitałów własnych. Tymczasem Idea Bank odpisał w ubiegłym roku 354,9 mln zł z tytułu utraty wartości firmy i znaku towarowego Tax Care.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z blisko 20 podporządkowanych serii obligacji Idea Banku o łącznej wartości ponad 430 mln zł. Warte 30,4 mln zł papiery IDA0820 wyceniane są na 62 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje