poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Spółka z grupy Idea Banku złożyła wniosek o restrukturyzację

msd | 16 sierpnia 2019
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, biuro księgowe Tax Care złożyło do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Pod koniec lipca Tax Care złożyło wniosek wprawdzie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale już wtedy zapowiadano, że docelowo spółka będzie chciała wejść na drogę sądowej restrukturyzacji. Jak wówczas informowano, decyzja ta „wpisuje się w działania naprawcze grupy Idea Bank”.

Tax Care jest spółką pośrednio zależną od Idea Banku. Tax Care zakończyło ubiegły rok z 82,4 mln zł straty netto i 7,3 mln zł ujemnych kapitałów własnych. Tymczasem Idea Bank odpisał w ubiegłym roku 354,9 mln zł z tytułu utraty wartości firmy i znaku towarowego Tax Care.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanego długu Idea Banku. Warte 30,4 mln zł papiery IDA0820 z terminem spłaty za rok drożały w piątek rano o 3 pkt proc. do 62,9 proc. nominału, co oznaczało 60 proc. rentowności do wykupu.

Łączna wartość podporządkowanych, ale w większości nienotowanych, obligacji Idea Banku to około 430 mln zł. Pod koniec lipca bank wykupił papiery na 77,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje