czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Victoria Dom z kolejnymi obligacjami na Catalyst

msd | 14 listopada 2017
Warszawski deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w czerwcu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne na 15 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży.

Co ciekawe, debiutujące obligacje VID0621 oprocentowane są o 0,65 pkt proc. wyżej od pochodzących ze styczniowej oferty publicznej papierów VID0221, także czteroletnich i niezabezpieczonych. Wówczas była to warta do 10,5 mln zł oferta memorandowa, z której pozyskano 6,06 mln zł. Natomiast od marca spółka ma też możliwość plasować dług w trybie publicznym na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Dotychczas nie zdecydowano się jednak na ani jedną emisję w ramach wartego 50 mln zł programu.

Pod nazwą skróconą VID0621 kryją się w istocie dwie emisje – warta 10 mln zł seria G oraz o połowę mniejsza seria H. Papiery były plasowane w ramach majowo-czerwcowych ofert prywatnych, które zakończyły się kilkunastoprocentową redukcją zapisów. W ofercie papierów serii G popyt zgłosiło 72 inwestorów, zaś przydział otrzymało 57 z nich. W przypadku mniejszej serii H zapisy złożyło 32 inwestorów, z czego dwóch nie otrzymało przydziału.

Ustalony w warunkach emisji czteroletni okres spłaty mógłby ulec skróceniu na żądanie emitenta, ponieważ ten zagwarantował sobie opcją przedterminowego wykupu, z której może korzystać w dniach płatności odsetkowych, najwcześniej po roku od emisji. Za ewentualną wcześniejszą spłatę Victoria Dom zobowiązuje się wypłacić premię dla obligatariuszy. Jej poziom ustalono na 1 proc. nominału między czwartym a ósmym okresem odsetkowym i 0,25 proc. między dziewiątym a 12. okresem. Później zaś spółka ma prawo do przedterminowego wykupu bez dodatkowych kosztów.

W warunkach emisji zawarto szereg typowych kowenantów. Wśród nich na uwagę zasługuje zakaz wypłaty dywidendy powyżej 30 proc. zysku netto czy ograniczenie długu netto do 70 proc. aktywów operacyjnych (sumy zapasów i należności pomniejszonej o sumę zobowiązań niefinansowych i przedpłat od klientów). Na koniec I półrocza wskaźnik ten, według obliczeń spółki, wynosił 0,39x.

Przez pierwszą godzinę wtorkowej sesji nie handlowano debiutującymi obligacjami VID0621. Nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży. Serię VID0221 nabyć z kolei można od ręki po 100,2 proc., co dawałoby 5,84 proc. rentowności brutto (4,13 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje