niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Wezwanie na Prime Car Management przedłużone

msd | 10 kwietnia 2019
W poniedziałek wieczorem fundusz Pollen Street Capital przedłużył wezwanie na akcje PCM z 15 do 16 kwietnia, dzień później ponownie przesunął termin przyjmowania zapisów od akcjonariuszy spółki, tym razem do 24 kwietnia. Chodzić może o bankowe kowenanty.

W wyniku przedłużenia wezwania terminy realizacji transakcji i jej rozliczenia przesunięto odpowiednio na 29 i 30 kwietnia.

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów związane jest z podjętymi działaniami mającymi na celu spełnienie pozostałych niespełnionych warunków wskazanych w pkt 30 wezwania – poinformowano w komunikacie wzywającego PSC III, LP oraz podmiotu nabywającego akcje PSC Bidco Limited.

Przytoczony pkt 30 wezwania dotyczy między innymi takich warunków, jak podjęcie przez radę nadzorczą PCM uchwały dotyczącej niewypłacania dywidendy za 2018 r., zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy PCM, a wzywającym i nabywającym akcje oraz zawarcie przez PCM porozumień z bankami w sprawie zrzeczenia się z prawa do rozwiązania umów o finansowanie w przypadku zmiany kontroli nad spółką. 

Tymczasem wtorkowy Puls Biznesu informuje, że PCM zataiło fakt braku porozumienia z niektórymi bankami. Chodzi właśnie o bankowy kowenant w umowach kredytowych dotyczący zmian w akcjonariacie spółki. 

Fundusz Pollen Street Capital chce nabyć wszystkie 11,91 mln akcji PCM, a wezwanie dojdzie do skutku, jeśli transakcja obejmie przynajmniej 66 proc. akcji spółki. Wzywający oferuje 23,25 zł za jedną akcję PCM wobec początkowych 20 zł. 

Wcześniej z wyścigu o przejęcie kontroli nad PCM wypadły Hitachi Capital Polska oraz PKO Leasing.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji leasingowej spółki. Warte 250 mln zł obligacje wygasają w grudniu 2020 r. Papiery te trafiły do giełdowego obrotu w maju ubiegłego roku i wciąż nimi nie handlowano.

W przypadku obligacji zmiana kontroli nad spółką nie powoduje naruszenia warunków emisji. Niemniej pojawia się w nich kowenant cross-default. Oznacza to, że postawienie innego zadłużenia finansowego w stan wymagalności (np. kredytu bankowego) stanowiłby naruszenie warunków emisji obligacji. 

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje