czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Wysokie rezerwy i odpisy w Idea Banku, także w związku z GetBackiem

msd | 20 sierpnia 2018
Bank dokonał odpisy i zawiązał rezerwy na 174 mln zł. Przeprowadził też korekty obciążające kapitały własne na 164 mln zł oraz odpisał 144 mln zł wartości firmy w jednostce zależnej Tax Care. Na skutek tych działań współczynniki kapitałowe Idea Banku są zbyt niskie względem oczekiwań KNF.

Wśród 174 mln zł odpisów i rezerw znalazły się skutki zarówno sprzedaży wierzytelności do GetBacku, jak i udziału w procesie sprzedaży obligacji windykatora. Bank odpisał 46 mln zł tytułem utraty wartości należności od funduszu EasyDebt NS FIZ, którego jedynym właścicielem jest GetBack. Ponadto, Idea Bank objął rezerwą 14 mln zł „na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack”.

Wśród zawiązanych rezerw znalazły się też takie związane ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (42 mln zł) oraz od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu (72 mln zł).

Jednocześnie bank dokonał też korekt obciążających kapitały własne na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym (odpowiednio 145 mln zł oraz 164 mln zł), które wynikać miały z korekt rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

Na koniec bank przeprowadził też test na utratę wartości firmy w jednostce zależnej Tax Care. Wartość odpisu ustalono na 144 mln zł. W komunikacie prasowym bank tłumaczy go zmianą modelu biznesowego Tax Care.

- Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm – powiedział Tobiasz Bury, prezes Idea Banku, cytowany w komunikacie.

Skutkiem zawiązanych rezerw oraz dokonanych odpisów i korekt rozliczeń przychodów jest konieczność przygotowania przez bank programu ochrony kapitału, ponieważ jego współczynniki wypłacalności spadły poniżej wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podobny plan ochrony kapitału wdrażany jest obecnie w Getin Noble Banku. Tymczasem Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz obu instytucji, rozważa ich połączenie.

Szacowany przez Idea Bank współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie skonsolidowanym to 9,24 proc. wobec wymaganych 9,375 proc. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (T1) to także 9,24 proc., ale przy wymogu 10,875 proc. Natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) oszacowano na 10,74 proc. przy wymaganych 12,875 proc.

Na poziomie jednostkowym współczynniki CET1 i T1 wynoszą po 10,7 proc. wobec wymaganych kolejno 9,375 proc. oraz 10,875 proc. TCR to zaś 12,17 proc. wobec wymaganych 12,875 proc.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Idea Banku. Po raz ostatni papierami IDA0820 handlowano tydzień temu po 99,85 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst