poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

ZM Henryk Kania ledwo uniknęły naruszenia kowenantów

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 maja 2019
Wskaźnik dług netto/EBITDA spółki wyniósł 3,7472x na koniec 2018 r. przy obligacyjnym limicie ustalonym wówczas na 3,75x. ZM Henryka Kania o włos były więc od naruszenia warunków trzech serii długu o łącznej wartości nominalnej 150,9 mln zł.

Przy ponad 0,5 mld zł zadłużenia finansowego netto na koniec 2018 r. od naruszenia warunków emisji obligacji spółkę dzieliło tylko 372 tys. zł pod względem długu netto lub ledwie 99 tys. zł na poziomie wyniku EBITDA. Mówiąc więc o szczęśliwym losie warto przypomnieć, że audytor – PKF Consult – odmówił wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Kanii za 2018 r. Znalazł ku temu pięć różnych powodów, o czym szerzej pisaliśmy przy okazji omówienia wyników.

Nawiasem mówiąc, w ostatnich kilkunastu miesiącach spółka miała już trzech audytorów. Tylko jeden z nich nie dostrzegał problemów w sprawozdaniu Zakładów.

Obowiązujący spółkę kowenant dług netto/EBITDA uwzględnia także cześć faktoringu (chodzi o faktoring odwrotny), dlatego dokładną wartość wskaźnika spółka publikuje w specjalnych poświadczeniach w ciągu pięciu dniu roboczych po przekazaniu sprawozdania półrocznego lub rocznego. Zgodnie z metodyką obliczeń Kanii, dług netto na koniec 2018 r. wyniósł 505,4 mln zł, w czym uwzględniano także 73 mln zł faktoringu odwrotnego (w sprawozdaniu spółka prezentuje tylko całość faktoringu – 97 mln zł).

Za półtora miesiąca – 24 czerwca – ZM Henryk Kania muszą wykupić obligacje warte 50 mln zł. Po publikacji sprawozdania rocznego i odmowie wydania opinii przez audytora dług Kanii był mocno wyprzedawany. Seria KAN0619 jest wyceniana obecnie na 65 proc. nominału wobec okolic 90 proc. przed publikacją sprawozdania rocznego.

W pierwszej połowie tego roku spółce zapadają też kredyty na 150 mln zł. W sprawozdaniu finansowym Zakłady wskazywały, że szykują się do emisji nowego długu oraz przygotowują aplikację kredytową do odnowienia kredytów w czerwcu.

Spółka do tej pory nie odniosła się do braku opinii audytora.

Dłuższe papiery KAN0321 oraz KA10321 wyceniane są zaś kolejno na 88 proc. oraz 70 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje