środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

ZM Henryk Kania ujawniły warunki planowanej emisji

msd | 13 marca 2018
Z prywatnej oferty papierów dłużnych do 150 mln zł spółka chciałaby przeznaczyć 120 mln zł na refinansowanie starszych obligacji, wygasających w najbliższych tygodniach i miesiącach.

O samej ofercie do 150 mln zł ZM Henryk Kania informowały miesiąc temu, teraz zaś spółka zdecydowała się na upublicznienie jej warunków, przecinając także spekulacje, że wpływy z nowej emisji trafić mają na refinansowanie starszych długów.

Za trzyletnie papiery ZM Henryk Kania proponują 5,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Prywatny charakter oferty przy jej wartości wskazuje, że emisja kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych.

Większość wpływów z emisji trafić ma na spłatę starszych obligacji, także tych wyemitowanych w 2015 r. przez Staropolskie Specjały. Łącznie na refinansowanie trafić ma 120 mln zł. Chodzi o wygasające 30 marca obligacje serii E na 25 mln zł, a także zapadającą w kwietniu sześciomiesięczną serię G na 45 mln zł. Ponadto, ZM Henryk Kania zamierzają też zrefinansować warte po 25 mln zł obligacje Staropolskich Specjałów, wygasające kolejno w maju i lipcu tego roku.

Pozostałe 30 mln zł wpływów z planowanej emisji trafić mogłoby na finansowanie kapitału obrotowego.

W ubiegłym tygodniu obligatariusze ZM Henryk Kania wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji obligacji, tak by podniesiony został limit wskaźnika dług netto/EBITDA. Publikację raportu rocznego, w którym prawdopodobnie spółka wykaże wzrost lewarowania, zapowiedziano na 13 marca, pojawi się on zatem po wtorkowej sesji.

Jeszcze przed ujawnieniem planów emisji obligacji, w październiku ubiegłego roku, spółka informowała też o rozpoczęciu uzgodnień z konsorcjum banków w sprawie ustalenia wstępnych warunków kredytowych do kwoty 495 mln zł. O kolejnych etapach negocjacji, a tym bardziej o ich zakończeniu, później już nie informowano.

Oprócz wygasającej niedługo serii KAN0318 na Catalyst notowane są także papiery KAN0619 na 50 mln zł. Rynek wycenia dług Kanii odpowiednio na 99,6 oraz 99,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje